Moelven Wood AB

Att en samarbetspartner tar hand om våra kunders olika krav och samordnar dessa så att vi endast behöver förhålla oss till ett format för att tillgodose en stor mängd kunder, ser vi som väldigt tidsbesparande för oss. Den tiden kan vi istället använda för att sälja och informera om våra produkter. Moelven Wood AB har … Fortsätt läsa ”Moelven Wood AB”

Woody Bygghandel

På grund av Woody Bygghandels roll, mitt emellan leverantörer och handlare är målet att ha ett så effektivt flöde som möjligt. Därför har man valt att samarbeta med en partner som är spindeln i nätverket för branschen i Sverige. Leverantörerna skall ha en part att skicka till samt att delägarna skall ha en part att … Fortsätt läsa ”Woody Bygghandel”

Beijer Byggmaterial AB

Vi har valt Finfo som samarbetspartner för att kvalitetssäkra informationen från våra avtalsleverantörer. Det innebär att vi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan hantera en stor mängd information på bara ett par personer för hela kedjan. Finfo utför uppdraget på ett effektivt och säkert sätt. Deras branschkunskap är till stor nytta för oss. Jimmie … Fortsätt läsa ”Beijer Byggmaterial AB”

Lindab

”Lindab använder främst tjänsten elektronisk dokumenthantering. Vi har en komplett kundfakturalösning via Logiq och vi skickar alla våra nordiska kundfakturor till dem, och de i sin tur förädlar dem. Logiq arkiverar elektroniskt, printar, skickar med EDI eller e-postar fakturorna – beroende på hur fakturorna hanteras hos kund. Den lösningen vi i dagsläget har i Norden … Fortsätt läsa ”Lindab”

Happy Homes

”Happy Homes använder flödet av prisfiler som leverantörerna skickar in. D.v.s. att vi loggar in på er hemsida och kan där hämta nya, uppdaterade eller totalfiler från kedjans avtalsleverantörer.” ”Vi är fortfarande i ett implementeringsskede men kommer allt att fungera som vi planerat tror vi att det blir bra då vi kontinuerligt kommer att få … Fortsätt läsa ”Happy Homes”

Comfort

Behovet av rätt artikelinformation är stort eftersom det är grunden för att kunna lämna ett korrekt pris eller räkna på en installation och ger förutsättningar till om affären blir lönsam eller inte. Dessutom med en snabbare rörlighet på marknaden och ökad konkurrens gör att snabb tillgång till rätt information är extra viktigt. Artikelhanteringen hanteras centralt … Fortsätt läsa ”Comfort”