Om Finfo

Finfo – din samarbetspartner för effektivt artikel- och prisflöde

Hos Finfo hanteras all information från en part till en annan på ett kvalitativt och säkert sätt i ett och samma flöde. På så sätt slipper handelsparterna att enskilt hantera utbytet av artikel- och prisinformation med varandra.

Genom att Finfo fungerar som det centrala och samordnande navet mellan leverantörer och handelsledet sparar alla kunder tid, då arbetet endast utförs på ett ställe, hos Finfo.
Rent konkret hanterar Finfo all produktinformation från en part till en annan på ett kvalitativt och säkert sätt i ett och samma flöde. På så sätt slipper inblandade parter att enskilt hantera utbytet av artikel-,pris- och produktinformation med varandra. Ett upplägg som både spar tid och pengar.

Finfo hanterar produktinformation för mer än 1 700 000 artiklar från drygt 400 leverantörer.
Vår målsättning är att vara en säker och effektiv källa för produktinformation med starkt fokus på hög kundservice.

Finfo ägs av Logiq Sweden AB.