Om Finfo

FINFO – din samarbetspartner för effektivt artikel- och prisflöde

Hos Finfo hanteras all information från en part till en annan på ett kvalitativt och säkert sätt i ett och samma flöde. På så sätt slipper handelsparterna att enskilt hantera utbytet av artikel- och prisinformation med varandra.

Genom att Finfo fungerar som det centrala och samordnande navet mellan leverantörer och handelsledet sparar alla kunder tid, då arbetet endast utförs på ett ställe, hos Finfo.

Finfo hanterar produktinformation för mer än 1 500 000 artiklar från drygt 400 leverantörer.

Finfo ägs av Logiq Sweden AB.