Beijer Byggmaterial AB

Beijer Byggmaterial AB

Beijer Byggmaterial är ett stort företag med många butiker som dagligen behöver service från huvudkontoret för att på bästa sätt ta hand om kunderna. Att det finns uppdaterad information om artiklar och priser är en viktig och en central funktion. Vi var en av de första kedjorna som insåg att det var strategiskt rätt att ta hjälp av en samarbetspartner för att säkerställa teknisk utveckling och bevaka branschstandard för artikelinformation.

Vi har valt Finfo som samarbetspartner för att kvalitetssäkra informationen från våra avtalsleverantörer. Det innebär att vi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan hantera en stor mängd information på bara ett par personer för hela kedjan. Finfo utför uppdraget på ett effektivt och säkert sätt. Deras branschkunskap är till stor nytta för oss.

Jimmie Westberg
Avdelningsansvarig artikel Beijer Byggmaterial AB