Comfort

Comfort är en kedja med 130 medlemsföretag, drygt 1800 certifierade montörer och 65 butiker. Comfort erbjuder företag och privatpersoner kvalitativa helhetslösningar - allt från material och installation till service och underhåll - inom värme och vatten. Comfort är återförsäljare och leverantörer av branschens bästa och största varumärken. Våra butiker är också utställningslokaler fulla av badrumsmiljöer, dit våra kunder, och kunders kunder, välkomnas för att inspireras.

Comfort Hans Spett

Behovet av rätt artikelinformation är stort eftersom det är grunden för att kunna lämna ett korrekt pris eller räkna på en installation och ger förutsättningar till om affären blir lönsam eller inte. Dessutom med en snabbare rörlighet på marknaden och ökad konkurrens gör att snabb tillgång till rätt information är extra viktigt.

Artikelhanteringen hanteras centralt inom Comfort-kedjan. Våra leverantörer skickar artikelinformation till Finfo som i sin tur kvalitetssäkrar och påför värde innan vi får informationen och påför ytterligare värde, som är unikt för oss. Därefter distribueras artikelinformationen till våra medlemmar.

”Vi använder Finfo för att kvalitetssäkra de artikel- och prisfiler vi får från våra leverantörer. Anledningen till att vi lägger ut hanteringen på Finfo är att de har den kompetens, verktyg och resurser som krävs för att hantera artikelinformation på rätt sätt. De har också ett regelverk kring arbetet med standardisering av artikelinformation. Det var solklart för oss att välja Finfo eftersom det är den aktör som är mest etablerad. Ett självklart val, helt enkelt”.

Hans Spett
Logistikchef Comfort