Partners

Logiq Finfo strävar kontinuerligt efter att förbättra den service som vi erbjuder våra kunder. Vi har därför ett stort fokus på partnerskap, så att vi kan erbjuda omfattande lösningar som täcker en större del av kundens värdekedja. Våra partners är kända för hög branschkunskap och närhet till kunden. Tillsammans tillhandahåller vi omfattande tjänster med kunden i fokus.

Kontakta oss gärna för mer information om vilka tjänster vi kan erbjuda i samarbete med våra partners!