Branschen

Vilmareleaser självdeklaration:
Finfo, som samarbetar med Byggmaterialhandlarna och kvalitetssäkrar artikelinformationen från producent till handlare, har uppdraget att se till att alla som blir certifierade som Vilmaleverantörer skickar information enligt de regelverk som finns. Nedan är listor på de företag som har certifierats enligt Vilma. Listorna uppdateras löpande. .

Vilmareleaser Leverantör, PDF
Vilmareleaser Leverantör, Excel

Vilmareleaser Mottagare, PDF
Vilmareleaser Mottagare, Excel

 

Positiv utveckling för branschen
Under 2000-talet har försäljningsutvecklingen i branschen varit mycket positiv. Intresset ökar för de produkter som branschen tillhandahåller, därmed även kraven på återförsäljarna. Kundstocken utvecklas kontinuerligt och svenskarna lägger en stor andel av sina tillgängliga resurser på sin bostad. Det stora behovet av nybyggnation av bostäder, samtidigt som befintliga fastigheter löpande behöver underhållas, är ytterligare en anledning att se framtiden an med stor tillförsikt.

E-handel
Branschen har sett en väldigt stark ökning vad gäller e-handel. De flesta kedjor i branschen har idag väl fungerande e-handelslösningar och återförsäljarna är oftast anslutna till en kedja eller till någon annan form av inköpssamverkan.

Finfo kvalitetssäkrarByggmaterialhandlarna
Finfo har genom samarbete med Byggmaterialhandlarna
blivit utsedda till exklusiv kvalitetssäkrare av
artikelinformationen som skickas mellan säljare och köpare.
Kvalitetssäkringen sker mot branschstandarden Vilma som
ägs och utvecklas av Byggmaterialhandlarna.

Byggmateriahandlarna är en branschorganisation som samlar landets bygg-, järn- och färghandelsföretag och har idag cirka 750 medlemmar.

Läs mer om Byggmaterialhandlarna här


Om Vilma
Vilma skapar standarden, du skapar affärsnyttan
Vilma har under det senaste året ökat antalet aktiviteter utifrån att behoven för standardiserad digital information ökar i följande försäljningskanaler:

  • Butik och lager: Funktionalitet relaterat till grunddata/pris
  • Web: Bilder, texter och länkad informationVilma, kvalitetssäkrad information
  • Professionella byggsektorn: Egenskaper

Vid försäljning aktiveras orderflöde och logistik.
För att öka effektiviteten i dessa processer är
spårbarhet väsentlig och där ligger också grunden
för det som Vilma byggts på och som varje ny standardiserad funktion relaterar till, nämligen GTIN och streckkoder.

Läs mer om branschstandarden Vilma högst upp till höger på sidan eller här.