Branschen

Byggmateriahandlarna är branschorganisationen som samlat landets bygg-, järn- och färghandelsföretag och har idag cirka 750 medlemmar. De arbetar aktivt med olika branschfrågor, som till exempel hållbarhets- och digitaliseringsfrågor samt driver lobbyprojekt gentemot myndigheter och politiker.

Vilma är namnet på den standard för produktinformation som tagits fram inom branschen. Den ägs och förvaltas av Byggmaterialhandlarna.

Förvaltning och utveckling av standarden sker på tre nivåer:

  • Byggmaterialhandlarnas Styrelse tar de övergripande besluten av större betydelse för standarden.
  • Digitaliseringsrådet har Styrelsens mandat att diskutera och besluta om taktiska förändringar i standarden och relaterade system.
  • Operativa Gruppen är det organet som löpande hanterar önskemål från standardens användare om mindre förändringar. Operativa Gruppen består av representanter från kedjor, leverantörer, Finfo och andra samarbetspartners samt systemleverantörer.
    Läs mer om branschstandarden Vilma högst upp till höger på sidan eller här.Vilma, kvalitetssäkrad information

 

Finfo har genom ett avtal med Byggmaterialhandlarna ensamrätt på insamling och distribution av information enligt Vilma-standarden. Finfo validerar mottagen information mot uppsatta krav i Vilma samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. All artikelinformation granskas för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är logiska samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

Finfo hjälper även dig som leverantör i fackhandeln i processen mot certifiering genom våra utbildningar. Vi ger dig kunskap, tips och råd för att komma igång med artikeldata och artikelinformation enligt regelverket Vilma. Utöver artikelinformation  insamlar och distribuerar Finfo även produktdokumentation och produktegenskaper.

Vilmareleaser självdeklaration: Finfo, som samarbetar med Byggmaterialhandlarna och kvalitetssäkrar artikelinformationen från producent till handlare, har uppdraget att se till att alla som blir certifierade som Vilmaleverantörer skickar information enligt de regelverk som finns. Information kring vilka leverantörer som är Vilmacertifierade finner ni under fliken ”Sök kunddata” efter inloggning på Finfos portal.

 

Positiv utveckling för branschen
Under 2000-talet har försäljningsutvecklingen i branschen varit mycket positiv. Intresset ökar för de produkter som branschen tillhandahåller, därmed även kraven på återförsäljarna. Kundstocken utvecklas kontinuerligt och svenskarna lägger en stor andel av sina tillgängliga resurser på sin bostad. Det stora behovet av nybyggnation av bostäder, samtidigt som befintliga fastigheter löpande behöver underhållas, är ytterligare en anledning att se framtiden an med stor tillförsikt.

E-handel
Branschen har sett en väldigt stark ökning vad gäller e-handel. De flesta kedjor i branschen har idag väl fungerande e-handelslösningar och återförsäljarna är oftast anslutna till en kedja eller till någon annan form av inköpssamverkan.

Finfo kan distribuera artikelinformation för alla branscher i fackhandeln.