Finfo Klimat: verktyget för en hållbar byggsektor

Finfo Klimat: verktyget för en hållbar byggsektor

Publicerad den 27.10.2023, 19:43

Boverket har banat väg för en mer hållbar framtid inom byggsektorn genom att föreslå användningen av digitala beräkningsunderlag för klimatdeklarationer. Genom initiativet har Finfo utvecklat en innovativ klimattjänst som inte bara automatiserar processen för klimatdeklarationer utan även möjliggör för användare att optimera sina projekt avseende klimatpåverkan.

 

Digitalisering för effektiv klimatrapportering

I byggbranschen är det viktigt att jämföra klimatpåverkan från olika byggmaterial. För detta ändamål används en specifik måttenhet, CO2e (koldioxidekvivalent). En enhet som gör det möjligt att omvandla alla sorters växthusgasutsläpp till en jämförbar miljöpåverkan i termer av koldioxid.

För att förenkla processen för klimatdeklarationer har Boverket föreslagit en övergång till digitala beräkningsunderlag. Finfo har omfamnat detta förslag och utvecklat ett verktyg som automatiskt extraherar information från klimatdeklarationer och genererar digitala rapporter som uppfyller de specifika kraven för koldioxidekvivalenter. Digitaliseringen sparar inte bara tid utan även värdefulla resurser för användarna, vilket resulterar i en mer effektiv deklarationsprocess.

 

Klimatmedvetna produkter genom klimatdeklarationer

Med ökande samhälleliga krav på dokumentation av produkters miljöpåverkan är det nu nödvändigt att välja produkter baserat på deras koldioxidavtryck. För att skapa en mer klimatmedveten byggsektor uppmanar Finfo samtliga leverantörer att skicka in klimatdeklarationer (EPD) för sina produkter. Åtgärden möjliggör för Finfo att koppla produktens koldioxidvärden och ger handeln möjlighet att effektivt kommunicera produktens klimatvärde. Det främjar medvetenheten om produkters miljöavtryck, stödjer hållbarhetsinitiativ inom branschen och ökar möjligheterna för handeln att marknadsföra och sälja klimatmedvetna produkter.

 

Finfo Klimat är en innovativ tjänst som gör det möjligt att erbjuda specifika koldioxidekvivalenter från EPDer samt integrera koldioxidekvivalenter från Boverkets generiska klimatdatabas direkt kopplat till produkterna. Tjänsten är unikt positionerat genom att ha specialiserad personal som samlar in information från publicerade miljödeklarationer (EPD) i MediaCentral.

 

Finfo har även lanserat en hemsida, finfoklimat.se, där alla som behöver rapportera klimatpåverkan kostnadsfritt och enkelt kan söka fram informationen för en specifik produkt. Sökningen sker via produktnamn, GTIN eller artikelnummer. Informationen på webbplatsen är baserad på de data som skickas in via EPD-er och är anpassad för att möta de specifika kraven för klimatrapportering till Boverket.

Finfo klimat innehåll

klimat innehåll

 

 

 

 

För en grönare framtid

Finfo står redo att stödja byggsektorn i sina strävanden att skapa en mer hållbar och klimatsmart framtid. Genom integrerade lösningar i samarbete med marknaden kan vi tillsammans göra en verklig skillnad och minska klimatpåverkan från byggnadsprojekt i Sverige.

 

Vill du veta mer om tjänsten Finfo Klimat eller är intresserad av en direktkoppling till ditt system, kontakta Finfo.