Jämför och visa produkters koldioxidekvivalent

Finfo Klimat

Jämför och visa produkters koldioxidekvivalent

Jämför och visa produkters koldioxidekvivalent

Finfo Klimat

Jämför och visa produkters koldioxidekvivalent

Jämför och visa produkters koldioxidekvivalent

Finfo Klimat

Samhällets krav på att dokumentera produkters miljöpåverkan ökar och det blir allt viktigare att kunna välja produkter efter deras koldioxid-avtryck.

Finfo Klimat är en tjänst som redovisar produktens specifika koldioxidekvivalent ur EPD:er. Tjänsten har också kopplats koldioxidekvivalent från Boverkets generiska klimatdatabas till produkterna.

 

Finfo_klimat

 

En EPD (miljövarudeklaration) beskriver en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvaror till tillverkning, transport, användning och bortskaffande. Genom standardiserade metoder samlas information in om produktens påverkan på miljön, inklusive klimatpåverkan.

CO2e är en enhet för att mäta koldioxidekvivalenten. Det används för att samla data från flera källor och för att bedöma den totala påverkan. I byggsektorn används CO2e ofta för att jämföra koldioxidutsläpp från olika byggmaterial och produkter.

1 januari 2022 trädde en ny lag i kraft om krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Byggherrar måste då redovisa klimatpåverkan från en ny byggnad för att bidra till minskning av klimatpåverkan från byggskedet.

 

Tjänstens fördelar:

  • Extrahera information om CO2e för att kunna redovisa artiklars specifika Koldioxidekvivalent (CO2e)
  • Koppling till Boverkets generiska klimatdatabas

 

Så fungerar det:

Specifik klimatdata
Specialiserad personal extraherar information från offentliggjorda miljövarudeklarationer (EPD) i MediaCentral och all information granskas noggrant innan den läses in. Om en EPD innehåller flera datasets, samarbetar vi med leverantören för att koppla rätt dataset till rätt produkt.

Generisk klimatdata
Finfo Klimat tillhandahåller även generisk klimatdata baserat på Boverkets resurser. Då använder Finfo sin detaljerade interna varukategorisering för att matcha varugrupper med Boverkets resurser. Produkterna i matchade varugrupper får då en beräknad mängd koldioxidekvivalenter per produkt och redovisar den i relevanta enheter som kvadratmeter, meter eller liter.

 

Vill du veta mer om Finfo Klimat?  Kontakta oss gärna för mer information och offert.

 

Full kontroll på priser

Full kontroll på priser

Finfo Kontroll