Klimatdeklarationer i bygghandeln: Ett grundkrav för affärer

Klimatdeklarationer i bygghandeln: Ett grundkrav för affärer

Publicerad den 28.11.2023, 15:27

Kopplingen mellan klimatdeklarationer och produkter inom bygghandeln har inte bara blivit ett oerhört hett ämne utan utgör även en överlägsen drivkraft för förändring.
Utvecklingen sträcker sig längre än att vara en tillfällig trend och har nu blivit ett oumbärligt verktyg för att möta det växande behovet av hållbarhetsinformation.

 

Många handlare och kedjor har med den stigande efterfrågan redan sett den snabba omställning inom branschen, där hållbarhet inte längre är en valmöjlighet utan en nödvändighet. Konsumenter och företag kräver att handeln tillhandahåller information som möjliggör informerade beslut med full medvetenhet om klimatpåverkan. Därför är det viktigt att leverantören engagerar sig i utvecklingen och positionerar sig för en framtid där klimatansvar och hållbarhet kommer att vara avgörande för affärsrelationer.

 

Klimatdeklarationer hos Beijer

Alexandra Rosenqvist, Miljö- och Hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial AB, understryker vikten av denna förändring:

Vi ser tydligt att klimatdeklarationer blir en alltmer central del av våra affärsbeslut. Att kunna erbjuda våra kunder produkter med tydlig och tillförlitlig information om deras klimatpåverkan är inte längre en konkurrensfördel, det är en grundläggande kravpunkt för att vara relevant på marknaden.

 

Klimatdeklarationer hos Beijer
Data från klimatdeklarationer genom Finfo hos Beijer

 

Finfo har gjort betydande framsteg för att främja hållbarhet genom att koppla klimatdeklarationer till produktinformationen i databasen. Idag finns strax över 100 000 artiklar kopplade till EPDer och utökas ständigt. Vi vill uppmana leverantörer att skicka in sina EPDer så att de kan konverteras till digitalt tillgänglig information, vilket i sin tur ökar transparensen och underlättar för alla parter i kedjan.

 

 

Här är några skäl till att leverantörer bör engagera sig i att tillhandahålla EPD för sina produkter:

Kundkrav och efterfrågan:
Många kunder, inklusive byggföretag, arkitekter och konsumenter, efterfrågar information om produkters miljöpåverkan. Genom att tillhandahålla EPDer uppfyller leverantörer dessa krav och positionerar sig kring hållbarhet.

Marknadsdifferentiering:
Att ha tillgängliga EPDer ger leverantörer en konkurrensfördel genom att differentiera sina produkter på marknaden. I en tid där hållbarhet blir alltmer viktigt för kunder, kan tydlig information om produkters miljöpåverkan vara avgörande.

Deltagande i upphandlingar:
Många offentliga och privata projekt kräver att produkter uppfyller vissa hållbarhetskriterier. Genom att tillhandahålla EPDer ökar leverantörer sina chanser att delta i dessa projekt och vinna upphandlingar där handelns miljöaspekter väger tungt.

Regulatoriska krav:
Genom att vara proaktiva och skicka in EPDer visar leverantörer att de är i linje med eller går längre än de lagstadgade kraven.

Transparens och trovärdighet:
Genom att tillhandahålla transparent information om miljöpåverkan skapar leverantörer förtroende hos kunder och andra intressenter. Det bidrar till en ökad trovärdighet och visar att företaget tar ansvar för sina produkters påverkan på miljön.

Affärsmöjligheter:
Fler och fler projekt och affärsmöjligheter kräver att leverantörer redovisar sina produkters klimatavtryck. Genom att skicka in EPDer öppnar leverantörer dörrar till nya samarbeten och affärsmöjligheter.

 

 

Alla som behöver kan rapportera klimatpåverkan

Finfo har även lanserat en hemsida, finfoklimat.se, där alla som behöver rapportera klimatpåverkan kostnadsfritt och enkelt kan söka fram informationen för en specifik produkt. Sökningen sker via produktnamn, GTIN eller artikelnummer. Informationen på webbplatsen är baserad på de data som skickas in via EPDer och är anpassad för att möta de specifika kraven för klimatrapportering till Boverket.

 

Sammanfattningsvis är klimatdeklarationer inte längre en valbar komponent i bygghandeln; de är en oumbärlig katalysator för framgång. Genom att svara på det ökande behovet och aktivt engagera sig i denna utveckling kommer företag inte bara möta dagens krav utan också forma morgondagens bygghandel med ansvar och hållbarhet som dess hörnstenar.

 

Läs mer om Finfo Klimat