Finfodagen 2023- digitalisering & hållbarhet

Finfodagen 2023- digitalisering & hållbarhet

Publicerad den 09.05.2023, 17:38

Den årliga Finfodagen slog rekord med över 200 deltagare och det var mycket glädjande att så många ville ta del av den senaste informationen och trenderna inom byggmaterialbranschen.

Årets fokus låg på digitalisering och hållbarhet, ett ämne som är högaktuellt.

 

Finfo, som har arbetat med produktdata för byggbranschen i över 20 år, hade mycket att berätta under evenemanget. Troels Hansen, VD på Logiq Sweden AB, inledde sändningen och berättade om vad som hänt hos Finfo under det senaste året. Finfo har idag 375 leverantörer som levererar 800 000 aktiva artiklar i databasen, och med 10 000 uppdateringar varje dygn hjälper Finfo inte bara byggmaterialhandeln utan också en lång rad andra bolag att bearbeta och kvalitetssäkra sin masterdata.

 

Höga krav på produktinformation

Idag ställs höga krav på byggmaterialproducenter att leverera korrekt produktinformation och branschen står inför förväntningar att leva upp till de satta lagkraven. Genom ökade behov har kraven skärpts och en ny Vilmarelease har införts. Finfo har arbetat hårt för att stödja branschen att ta sig upp till den högsta nivån som innehåller bland annat obligatorisk information om säkerhetsdatablad, EPD, sprängämnesprekusorer och mycket annat.

Under evenemanget presenterade Finfo också flera nyheter, många som har efterfrågats från kunderna. Bland annat lanseringen av Finfos tjänst Hållbarhet i augusti 2022 och Finfo Klimat i december samma år. MediaCentral har också fått mycket uppmärksamhet genom att vi förbättrar och vidareutveckla tjänsten. Finfo har även investerat i att utveckla modellen och standarden för ETIM.

 

Framtida lagkrav för byggbranschen med fokus på hållbarhet och miljö

Calle Grundkvist, CTO på Finfo, arbetar aktivt med att utveckla nya produkter och vidareutveckla de befintliga. De senaste månaderna har Calle fokuserat mycket på Finfos nya tjänster inom hållbarhet och klimat. Vi fick en detaljerad rapport som förklarar bakgrunden och syftet med klimatdeklarationer, samt hur lagkraven kommer att utvecklas i framtiden.faropiktogram enligt lagkrav Till exempel är det planerat att byggbranschen år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Calle presenterade en jämförelse mellan hur många handlare som följde regelverket för ett år sedan jämfört med hur det ser ut idag. Lagkraven innefattar att redovisa faroangivelser och tillhandahålla produkternas säkerhetsdatablad. Vi har observerat en betydande skillnad i hur mycket information e-handlare tillhandahåller sina kunder, men det finns fortfarande mycket utrymme för förbättringar.

 

Investeringar i ETIM förbättrar e-handelns sökbarhet

Louise Matsson Grosshed
Louise Mattsson Grosshed

Finfo har också investerat mycket tid och resurser i att utveckla ETIM Dynamisk, och vi fick besök av Louise Mattsson Grosshed, PIM-manager på SGDS-gruppen, som berättade mer om hur de använder data och ETIM i sin dagliga verksamhet. ETIM används främst inom e-handeln och för att förbättra sökbarheten. Louise förklarade att ETIM är ett strukturerat sätt att få upp ett visst antal fält med titlar som är likadana på alla bolag, vilket gör det lättare att ta ut och dela data. Detta kan i sin tur leda till att företaget säljer fler artiklar på lång sikt.

 

Omvärldsanalys i klimatutvecklingens spår

Under omvärldsanalysen med Troels diskuterades det mycket om lagstiftning kring miljöpåverkan, särskilt inom byggbranschen. Nyligen lanserade EU ”Green Deal, den europeiska gröna given” som innehåller flera direktiv som EU-kommissionen har satt upp. Bland dessa direktiv finns ”förordningen om ekodesign för hållbara produkter” och digitala produktpass som förväntas bli standard inom de närmaste åren. Troels berättade också om hur Mestergruppens koncernchef, Mikael Sandvik, har en ambition att digital klimatdata ska kunna användas för att visa klimatavtryck direkt på fakturan. Dessutom fick vi höra om ett pilotprojekt som Logiq Finfo har startat. Projektet innebär att man plockar ut och identifierar valda delar i ett transaktionsdokument och skiljer ut byggmaterial som sedan kan användas för att göra en klimatdeklaration eller as-built dokumentation genom ett API.

 

Årets FinfoleverantörÅrets Finfoleverantör 2023

För att hylla alla hårt arbetande leverantörer som har lagt ner stor möda i sitt arbete med artikelinformationen under året, utsågs som varje år en leverantör av tre nominerade som har utmärkt sig extra inom branschen.

2023 års vinnare utnämnes till Saint-Gobain Weber med motiveringen:

 

”Saint-Gobain Sweden AB/Weber har levererat sin masterdata på ett imponerande sätt till både Vilma och MediaCentral. Fyllnadsgraden och berikningsgraden av egenskaper till ETIM har varit på högsta nivå. Detta visar att Saint-Gobain/Weber är en förebild bland leverantörerna till Finfo.”

Weber

Pär Wiklund, Master Data Management Team Lead, Business IT, Saint-Gobain Weber var närvarande vid prisutdelningen och mottog blommor, statyett, diplom och en gåva från Rädda Barnen. Bakom framgången ligger mycket hårt arbete, och Pär delade med sig av Webers digitala strategi med delmål och hur de har planerat för framtiden över flera år. De har också nyttjat befintliga tjänster för att samla in data på ett strukturerat sätt. Weber har under de senaste åren gjort interna organisatoriska förändringar genom att centralisera digitaliseringsarbetet och fokusera på olika delar som alla hänger ihop. Dessutom har de sett till att nyttja den kompetens som finns i företaget.

Ett värdefullt råd från Pär är att vara uppmärksam på att den data som samlas in måste kunna användas korrekt hos mottagarna inom handeln och därför måste vara korrekt och av hög kvalitet.

 

”Att vi får den här utmärkelsen visar att vi ligger i framkant när det kommer till leverans av kvalitativ och kvantitativ information till branschen och våra kunder. Ett mycket bra tecken på att våra satsningar på digitalisering bär frukt.”
                                                                                                                                                                                             – Pär Wiklund

 

Efter en dag fylld med mycket information summerade Troels seminariet. Finfo är här för att hjälpa leverantörer att enkelt nå ut till så många som möjligt genom Finfodatabasen. För att uppnå detta är det viktigt att jobbet görs ordentligt från början. Samma gäller för alla mottagare av data- de behöver kunna hämta all information som behövs på ett enda ställe.

 

För att ta del av hela seminariet finns det på vår youtubekanal.