Nedstängning av Vilmareleaser

Nedstängning av Vilmareleaser

Publicerad den 02.12.2021, 17:07

Byggbranschen är en marknad med stor miljöpåverkan. I ett globalt perspektiv har bakgrundsbehovet för information ökat genom hållbarhetskrav, global tillväxt och digitalisering.

Byggherren ska veta innehållet i produkter som säljs samt vilka produkter och dess innehåll som används.

 

Stegvis nedstängning

För att hålla sig uppdaterad med marknads- och lagkrav samt minska risken för kostsamma fel har Byggmaterialhandlarnas styrelse beslutat att Vilma release 2.1 och 2.3 ska stängas ner redan 2022-04-30. Därefter stängs release 2.4 och 2.5 ner och den enda godkända Vilmanivån kommer att vara 2.6.

 

Vad innehåller Vilma 2.6?

Framförallt innehåller releasen krav inom hållbarhetsområdet. För att kunna öka hållbarheten i ett livscykelperspektiv med möjlighet till återbruk krävs bland annat att kunna spåra produkternas innehåll.

 • Säkerhetsdatablad- lagkrav
 • Klimatdata/EPD
 • Innehåll av kandidatämnen
 • Hormonstörande ämnen
 • Sprängämnesprekursorer
 • Sista förbrukningsdag för produkter

 

Genom Vilma 2.6 tillmötesgås:

 • Lagkrav uppfylls
 • Information till kunder som bygger enligt ett certifieringssystem
 • Information till klimatdeklarationer
 • Information om miljöbedömningar
 • Information om innehåll
 • Farosymboler

 

Vägen till Vilma 2.6

Innan leverantören ska börja skicka testfiler måste en självdeklaration skickas in för att Finfo ska kunna veta vilken Vilmarelease som artikelinformationen ska valideras för. För att testa för en högre release laddas artikelfilen upp som vanligt (via Finfo portal eller via FTP). Finfo uppdaterar artikelinformationen och återkopplar om vad som eventuellt saknas och vad som behöver ändras för att den nya releasen skall kunna godkännas. Först när leverantörens fil uppfyller kraven för högre release till fullo kompletteras den utgående artikelfilen med de fält som tillhör den högre releasen

Så som standarden är uppbyggd behöver en leverantör klara innehåll i tidigare releaser för att kunna leverera Vilma release 2.6. Däremot behöver man inte deklarera för lägre releaser utan kan direkt deklarera för 2.6 så länge innehållskraven uppfylls.

Finfo, som certifierar leverantörerna i de olika Vilmareleaserna, vill poängtera att god framförhållning är av största vikt för att hinna deklarera och bli godkända för ny release i tid. Det är viktigt med ett tidsutrymme för de moment som leverantören kan behöva genomföra då det vid tidigare nedstängning av releaser har tagit leverantörer allt från 3 veckor upp till närmare ett år att få sina filer klara. Detta har berott på att filer som leverantören skickar inte alltid är fullgoda och måste bearbetas och ibland omarbetas.

 

Tidsperiod för nedstängning

Under de kommande två åren kommer tidigare Vilmarelease att stängas ner stegvis.
Från den 30 april 2022 stängs 2.1 och 2.3 ned. Det innebär att 2.4 blir den lägsta releasen. Samtidigt stängs möjligheten för nya leverantörer att deklarera på release 2.5.

30 april 2023 stänger release 2.4 och 2.5. Det betyder att 2.6 blir ny obligatorisk lägsta och enda Vilmanivån.

 

Vilma nedstängning

 

Är du leverantör och vill självdeklarera Vilmarelease kan det göras här

Finfos portal (manualer) visas statistik på nuvarande och önskad release för alla leverantörer.

Mer information kring Vilmareleaserna finner ni på Byggmaterialhandlarnas hemsida.

 

Kontakta Finfo vid ytterligare frågor eller funderingar.