Deklaration av Vilmarelease 2.4 och 2.6

Deklaration av Vilmarelease 2.4 och 2.6

 

Som tidigare meddelats kommer Vilmarelease 2.4 och 2.6 vara de enda gällande releaserna tillgängligt från och med 1 maj 2022.

Om tio veckor stängs Vilmarelease 2.1 samt 2.3. Handeln förväntar sig att ni till dess har uppnått som lägst Vilma release 2.4. Finfo önskar därför dokumentera att ni som leverantör är införstådda i att er artikelinformation inte kommer att nå handeln efter den sista april om ni inte uppnått denna release.

Detta görs genom en självdeklaration i formuläret nedan och skall ses som er avsikt att nå er önskade Vilma release innan av er specificerat datum. Självdeklaration måste vara registrerad senast fredag den 18 februari.

 

Om ni har frågor kring Vilma 2.4 och 2.6 har vi satt upp informationsmöten kring dessa under några kommande fredagar klockan 13:00 med start 18 februari. Följ länken för att boka in er på ett eller flera möten.

Anmälan till informationsmöte om Vilmadeklaration 2.4 och 2.6

Läs mer om Vilmadeklaration 2.4 och 2.6