Tjänster

 

PRODUKTINFORMATION ÄR KOMPLICERAT.
VI GÖR DET ENKELT!

ETT KRAFTFULLT TJÄNSTERBJUDANDE

Logiq förvaltar och utvecklar Finfo, Sveriges största branschdatabas för artikelinformation.

Kort sagt; vi ser till att förenkla er utväxling av digital affärsinformation. Våra tjänster är speciellt utformade för leverantörer som vill skicka information samt till mottagare som tar emot densamma.

 

Leverantör

För dig somLeverantör

I takt med den snabbare rörligheten på marknaden gäller det för dig som leverantör att öka synligheten och kvaliteten gällande bilder, artikelinformation och prisuppgifter. Således erbjuder vi en mängd olika tjänster som underlättar och effektiviserar din arbetsvardag i största möjliga mån.

Mottagare

För dig somMottagare

För dig som mottagare är det viktigt att ta emot kvalitetssäkrad digital pris- och produktinformation. Därför erbjuder vi en mängd olika tjänster som ökar lönsamheten, säkrar hanteringen och maximerar tryggheten så du kan lägga fokus på annat.