Välkommen till Finfo&Friends!

Finfo&Friends är en plattform där vi bett några av våra kunder, partners och medarbetare dela med sig av kunskaper och erfarenheter från sitt arbete med artikelinformation i Finfo, för att vi tillsammans ska veta mer, bli inspirerade och lära av varandra.

Det blev sammanlagt fem möten. I det första mötet berättar Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna, om branschstandarden Vilma, och därefter delar byggskiveleverantören Bo Andrén med sig om nyttan med Finfo ur ett leverantörsperspektiv. I vårt tredje möte tittar vi närmare på vad arbetet med artikelfiler innebär tillsammans med Finfos kundsupport, och sedan berättar Mestergruppen om Finfo ur ett mottagarperspektiv. Avslutningsvis blickar vi framåt tillsammans med Finfos vd Troels Hansen som beskriver hur Finfo bidrar i byggbranschens digitaliseringsresa.