Välkommen till Finfo&Friends!

Finfo&Friends är en plattform där vi bett några av våra kunder, partners och medarbetare dela med sig av kunskaper och erfarenheter från sitt arbete med artikelinformation i Finfo, för att vi tillsammans ska veta mer, bli inspirerade och lära av varandra.

Under hösten presenterar vi löpande nya möten. I det första mötet berättar Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna, om branschstandarden Vilma, och därefter berättar byggskiveleverantören Bo Andrén om nyttan med Finfo ur ett leverantörsperspektiv. I vårt tredje möte tittar vi närmare på vad arbetet med artikelfiler innebär, tillsammans med Finfos kundsupport.