Mestergruppen – med fokus på informationsflödet

Mestergruppen – med fokus på informationsflödet

Publicerad den 07.12.2020, 09:54

Mestergruppen – med fokus på informationsflödet

I veckans Finfo&Friends träffar vi Johan Tillenius, artikelansvarig på Mestergruppen Sverige AB, som delar med sig till oss om Finfo ur ett mottagarperspektiv. Sedan några månader tillbaka ingår förutom XL-BYGG även BOLIST/Järnia i Mestergruppen, så frågan hur flödena av den gemensamma artikelinformationen ska organiseras är just nu högaktuell.

Smidiga informationsflöden

I sin roll som artikelansvarig på det centrala servicekontoret arbetar Johan för att effektivisera flödet av artikelinformationen för att det ska bli så lätt som möjligt för delägarna att ta emot och använda den sedan. Finfo-/Vilmasamarbetet skapar en bra grund för detta.

Johan Tillenius, Mestergruppen
Johan Tillenius, artikelansvarig, Mestergruppen Sverige AB

– Vi försöker ha ett delägarperspektiv och se till att just bitarna på inköpssidan i affärssystemen flyter på så smidigt som möjligt för våra delägare. När artikelfilerna kommer in via Finfo granskar vi dem och kontrollerar att vi fått rätt avtalspriser och annat vi kommit överens med leverantören om. Upptäcker vi då något som inte stämmer kontaktar vi leverantören om det innan informationen går vidare ut till butikerna. Det är såklart effektivare än om respektive handlare skulle behöva göra det.

Men det är inte bara mottagarna på delägarsidan i Mestergruppen som gynnas av den här organisationen, utan det kommer även leverantörsledet till godo.

– Upptäcker handlare fel i artikelinformationen senare vänder de sig oss, så att vi centralt kan reda ut det och kontakta leverantören om det behövs. Det är enklare inte bara för våra delägare utan även för leverantören som då bara behöver ha en dialog med oss, istället för med var och en av handlarna, som ju är närmare 300 stycken.

 

Skicka in informationen i Finfo i ett så tidigt skede som möjligt, helst i förväg. Ju fortare vi kan få informationen på rätt sätt desto smidigare blir allas arbete, och vi kan hålla fokus på att sälja produkterna.

Handelns behov styr Vilmastandarden

I avtalen mellan Mestergruppen och de olika leverantörerna ingår att man som leverantör ska använda Finfo och uppnå en av de senaste Vilmastandarderna. Det är ett krav som är lätt att motivera.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi efterfrågar informationen av en anledning. Det finns ett behov av den här informationen, även om inte säljaren eller inköparen i det yttersta ledet alltid ser all bakomliggande funktionalitet. Men i andra delar av organisationen använder vi den, och den är viktig för att hela kedjan från beställning till försäljning och utleverans skall fungera.

Förutom informationsstyrningen är den gemensamma källan en anledning till att Vilma-/Finfosamarbetet är en så smart lösning.

– Det bästa och enklaste är att ställa informationskraven på leverantören, oavsett om det gäller förpackningsstorlekar, miljöcertifieringar eller tullkoder. Som leverantör skulle jag också tycka att det är lättare att skicka artikelinformationen till ett och samma ställe och veta att jag då skickat alla uppgifter branschen kräver, att den är rätt strukturerad, och att det är samma till alla. Och man behöver bara göra det en gång istället för 300 gånger till 300 olika kunder.

Var snabba med info till Finfo

Johan poängterar att på det sätt distribution och försäljning går till idag, blir informationen om produkten lika viktig som produkten i sig, ett faktum som behöver hög prioritet.

– Det jag vill lyfta fram är att det är viktigt att snabbt skicka in artikelinformationen i Finfo. Det känns ibland som att man i leverantörsledet glömmer det steget. Man utvecklar produkten, man distribuerar den, men man glömmer att skicka in informationen via Finfo, vilket gör att våra affärssystem inte alls är beredda att hantera produkten. Så vi kan inte köpa in den och vi kan inte sälja den, fastän den finns. Så skicka in informationen i Finfo i ett så tidigt skede som möjligt, helst i förväg. Ju fortare vi kan få informationen på rätt sätt desto smidigare blir allas arbete, och vi kan hålla fokus på att sälja produkterna.

———————————————–

Mestergruppen Sverige AB är Sveriges största aktör inom byggvaruhandeln med en kedja av närmare 270 fristående bygghandlare över hela landet. Koncernen består av bygghandelskedjorna XL-BYGG, BOLIST och Järnia som verkar under respektive namn. Mestergruppen Sverige AB ingår i Mestergruppen AS, och tillsammans med delägarna i Norge och Danmark bildar de Skandinaviens största profilerade bygghandlarkedja.

Mestergruppen Sverige AB använder i dagsläget Finfo-tjänsterna Finfo Artikel, MediaCentral, Finfo Miljö och Avtal.

Kedjorna har ett etablerat engagemang i Byggmaterialhandlarna, och XL-BYGG har varit med i utvecklandet av Vilmastandarden sedan starten 2006.

 


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Vilma och hur du blir certifierad Vilmaleverantör? Du hittar all information du behöver på Byggmaterialhandlarnas hemsida.

Vem är vem i Vilmasamarbetet? Det kan du läsa mer om i vår artikel Så hänger Finfo, Byggmaterialhandlarna och Standarden Vilma ihop.