Mediacentral – Kurser/Program

Utbildningar för dig som är nyfiken eller känner att du behöver mer information och vägledning för att leverera bilder, dokument och texter till Finfos MediaCentral på ett effektivt sätt.

Välj Informationsmöte om du är nyfiken på tjänsten och vad det innebär. Workshops ersätter tidigare MediaCenter Grundutbildning.

contribute