Branschstandarden Vilma

Vilma är namnet på den informationsstandard som tagits fram inom branschen. Den ägs och förvaltas av Byggmaterialhandlarna.

Vilma, kvalitetssäkrad informationInformationsstandarden består av:

  • Vilma – standard för artikelinformation
    • VilmaBas – utveckling per produktområde
    • Varugruppen BK04

Standarden som följer GS1:s internationella standard för artikelinformation leder till ökad funktionalitet för användaren.

För att förvalta och utveckla standarden har ett branschråd bildats. Det består av representanter från kedjor, leverantörer och samarbetspartners t.e.x. Finfo och systemleverantörer.
Till Branschrådet kan man skicka frågor och ärenden via deras ärendehantering på hemsidan för Vilma.
Läs mer på Branschrådet Vilmas hemsida här.

Finfos roll

Finfo har genom samarbete med Byggmaterialhandlarna blivit utsedda till kvalitetssäkrare av artikelinformationen som skickas mellan säljare och köpare.

Finfo Artikel validerar mottagen information mot uppsatta krav i Vilma samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. Vidare kontrolleras all artikelinformation för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är logiska samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

Vi hjälper dig som leverantör genom processen till certifiering.