Happy Homes

Happy Homes är en färg- och interiörkedja med över 100 butiker runtom i landet. Även om namnet är nytt har de gjort svenska hem lite vackrare ända sedan 1962. Det gör Happy Homes till Sveriges äldsta fackhandelskedja inom sin bransch.

”Happy Homes använder flödet av prisfiler som leverantörerna skickar in. D.v.s. att vi loggar in på er hemsida och kan där hämta nya, uppdaterade eller totalfiler från kedjans avtalsleverantörer.”

”Vi är fortfarande i ett implementeringsskede men kommer allt att fungera som vi planerat tror vi att det blir bra då vi kontinuerligt kommer att få rätt prisfiler från våra avtalsleverantörer. Det är positivt att det är ett beprövat flöde och att de flesta av våra leverantörer redan är bekanta med systemet”