Lindab

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Erik Areskog-Elming, Manager Integration & BI Services, Lindab

”Lindab använder främst tjänsten elektronisk dokumenthantering. Vi har en komplett kundfakturalösning via Logiq och vi skickar alla våra nordiska kundfakturor till dem, och de i sin tur förädlar dem. Logiq arkiverar elektroniskt, printar, skickar med EDI eller e-postar fakturorna – beroende på hur fakturorna hanteras hos kund. Den lösningen vi i dagsläget har i Norden har vi planer på att implementera över hela Europa.”

”Vi kör även EDI med externa parter via Logiq. Det ger oss fördelen att vi får ett sätt att koppla upp oss på. Logiq fungerar som en hub som vi kör allt genom, istället för att ha en mängd parter. På så sätt går orderbekräftelser, leveransmeddelanden, leverantörsfakturor, kundfakturor etc genom Logiq.”

”Samarbetet med Logiq förenklar för Lindab i affärsprocessen, det är helt klart en konkurrensfördel att vi kan erbjuda dessa lösningar. Vi sparar tid och pengar och våra kunder likaså. Det är också ett sätt för oss att hårdare knyta våra kunder till oss.”

FINFO
”Lindab använder sig även av Finfos tjänster. Vi har t.ex. våra artiklar i deras artikeldatabas. Alla våra kunder inom byggvaruhandeln tankar in artikelinfo från Finfo. Det ger många fördelar som underlättar för oss i vårt samarbete med andra, det lägger också en grund för EDI-tjänsten och inte minst är det en bra marknadsföringskanal. Vi står nu i begrepp att kolla på deras nya tjänst Media Central som verkar intressant.”

Erik Areskog-Elming
Manager Integration & BI Services, Lindab