Moelven Wood AB

Moelven Wood AB

Moelven Wood AB är en stor leverantör till Svensk byggmaterialhandel. Bygghandeln är en kundgrupp som till stora delar har enats om en gemensam specifikation för vilken artikelinformation man önskar från sina materialleverantörer. Trots att man har en gemensam specifikation är det ändå ett ganska komplicerat flöde med tanke på de olika affärssystem som finns i bygghandeln samt olika krav på varugruppering m.m som de olika kedjorna och butikerna har.

Att en samarbetspartner tar hand om våra kunders olika krav och samordnar dessa så att vi endast behöver förhålla oss till ett format för att tillgodose en stor mängd kunder, ser vi som väldigt tidsbesparande för oss. Den tiden kan vi istället använda för att sälja och informera om våra produkter.

Moelven Wood AB har som strategi att aktivt påverka och vara en drivande aktör i vidare utveckling av branschstandarder. Finfo är för oss den naturliga länken för att kanalisera ny information ut till våra kunder, och vi önskar att i största möjliga mån använda denna kanal oavsett om det gäller artiklar, priser eller tillhörande information som bilder och dokument.

Vi upplever att Finfo utför uppgiften som samordnande nav på ett mycket säkert och kvalitativt sätt.

Lars-Kristen Holst
Logistikansvarig Moelven Wood AB