Woody Bygghandel

Woody Bygghandel

Woody Bygghandel är Sveriges äldsta frivilliga fackhandelskedja och har runt 50 byggmaterialhandlare som delägare. Dessa kontrollerar 120-talet anläggningar runt om i Sverige, vilket gör Woody Bygghandel till den största byggmaterialhandelskedjan i landet. Kedjan har utvecklats från att vara en renodlad inköpsorganisation till att bli en allt mer serviceinriktad och offensiv organisation som skapar förutsättningar för ökad lönsamhet hos delägarna. Detta sker bland annat genom gemensamt utvecklade funktioner inom inköp, IT, ekonomi, utbildning, information, logistik och miljö.

På grund av Woody Bygghandels roll, mitt emellan leverantörer och handlare är målet att ha ett så effektivt flöde som möjligt. Därför har man valt att samarbeta med en partner som är spindeln i nätverket för branschen i Sverige. Leverantörerna skall ha en part att skicka till samt att delägarna skall ha en part att hämta ifrån.

”Vi har som mål att aldrig välja en leverantör utan istället välja en partner med långsiktig plan. Vi har funktionerna Finfo Artikel som tillhandahåller att vi centralt och lokalt har tillgång till artikeldata. Sedan har vi funktionerna Finfo Kontroll och Finfo Avtal vilka möjliggör att vi kan kontrollera priserna från våra leverantörer samt att vi kan skapa tillgång till olika prisnivåer för våra delägare hos respektive leverantör.”

Sedan ett tag tillbaka håller Woody Bygghandel även på med en fjärde produkt, MediaCentral, som tillhandahålls av Finfo.

”Detta är vår centrala nyckel till marknadsinformation, med bilder, säljtexter och produktdokument som redan används i basen på vårt verktyg Mediaverkstaden. I mediaverkstaden ger vi våra delägare möjlighet att skapa bl.a. skyltmaterial och annonser. Det utvecklas flera användningsområden under den närmaste framtiden. Att använda Media Central säkerställer att det blir korrekt information hela vägen samt att leverantörerna får ett enkelt sätt att sprida marknadsinformation till alla intressenter.”

– Johan Fors
IT-chef Woody Bygghandel

 

Logiq som äger Finfo tillhandahåller även EDI-tjänster och från dem köper vi all ingående EDI för vår genomfakturering.