Säkerhetsdatablad & regelverk

Säkerhetsdatablad & regelverk

Webbinarium- Säkerhetsdatablad och regelverk

Med ökad kunskap vet vi att produkter kan ha en påverkan på både människor och miljö under hela sin livscykel från råvaruutvinning till avfallshantering.

Vid försäljning av kemiska produkter till yrkesmässig och industriell användare är det obligatoriskt att förse kunden med ett säkerhetsdatablad och det är leverantören som är skyldig att se till att säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagstiftning.

Josefina Hellström arbetar med kriterieutveckling, kundrådgivning och projektledning för Basta och Möbelfakta, på IVL Svenska Miljöinstitutet. Josefina har lång och gedigen erfarenhet av verkstads- och kemiindustrin och vet vilka lagkrav som gäller när företag sätter kemiska produkter på marknaden.

Finfo tillsammans med Josefina Hellström berättar om Säkerhetsdatablad (SDS), vad det handlar om, vilken nytta de gör och varför man måste ha dem.

När:

5 Maj 2021 klockan 09.00-09.45

 

 

Josefina Hellström säkerhetsdatablad
Josefina Hellström

 

IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut. Vårt arbete bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen. Tillsammans med våra uppdragsgivare bygger vi ny kunskap och förståelse för hur vi skapar hållbarhet.