Piktogram

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Du som säljer kemiska produkter behöver därför informera om farorna och hur produkten kan hanteras säkert. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen.

Här kan ni ladda hem bilderna i två olika format- EPS och GIF

 

 

 

 

Piktogram-EPS 

Piktogram-GIF