CoClass & LOD verifieringsprojekt

CoClass & LOD verifieringsprojekt

Publicerad den 23.04.2018, 13:20


På uppdrag av Svensk Byggtjänst har ett verifieringsprojekt genomförts om detaljeringsnivå för CoClass (digitalt klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige) och LOD (Level of Detalis).
Den 31 december 2017 slutrapporterades projektet.

 

Syftet var att verifiera att CoClass stödjer informationsbehovet och har ett obrutet informationsflöde under alla skeden av ett byggnadsverks livscykel. Det nya klassifikationssystemet syftar till att överbrygga informationsglappen under bygg- samt förvaltningsprocessens alla faser: kravställning, programskrivning, projektering, produktion, förvaltning och rivning.

Finfos del i projektet var att tillhandahålla artikelinformation på byggmaterial samt tillhörande dokument som deklarationer och miljöbedömningar m.fl.
Ett mycket lyckat projekt som påvisar digitaliseringens kraft för att uppnå spårbarhet över tid.
Nu är en presentationsfilm publicerad för att visa resultatet på detta projekt.

 

Vill ni veta mer, kontakta gärna Magnus Tönne.
magnus.tonne@logiq.se

Läs mer om Svensk Byggtjänst