Logiq Sweden AB och Finfo får ny VD

Logiq Sweden AB och Finfo får ny VD

Publicerad den 08.11.2016, 09:22

Ny VD Finfo
Lena Sundqvist och Troels Hansen

Logiq Sweden AB och Finfo får ny VD

Logiq Sweden AB, som också äger varumärket Finfo, har anställt en ny VD.

Troels Hansen 41 år, kommer från PostNordkoncernen där han varit Head of Corporate Strategy Development.

Troels har jobbat med företagsutveckling och digital utveckling i 8 år. Han var ansvarig för digital strategi på Strålfors och chef för företagets digitala portfölj av t.ex. fakturerings- och EDI-tjänster.  På PostNord ingick han i Ledningsgruppen för Affärsområdet Kommunikation med chefsansvar för utveckling och leverans av koncernens digitala kommunikationsprodukter.

Troels önskar med övergången till Logiq att få arbeta i ett mindre företag där han har det fulla ansvaret för att implementera och realisera de strategier han själv är med att utarbeta. Troels säger själv att:

”Jag har under flera år jobbat med att utveckla digitala kommunikationslösningar och med att hantera digitaliseringens påverkan på kundrelationer och affärsmodeller. Logiq och Finfo har en central position i en bransch som befinner mitt i en digital utveckling. Jag ser mycket fram emot att driva framtagandet av nya tjänster som kan öka effektiviteten för alla spelare i branschen.”

Troels är utbildad i Statsvetenskap och Administration från Köpenhamns Universitet och College of Europe i Brügge.  Han har också utbildning från IFL Stockholm School of Economics inom ledarskap och ekonomi.

VD i Logiq AS, Knut Rosness: ”Vi är väldigt glada och stolta för att Troels valt att jobba hos oss på Logiq. Vi är säkra på att han kommer att tillföra vår verksamhet värdefull kunskap och erfarenhet. Han kommer också att bidra till vidareutvecklingen av Finfo, den aktören som kvalitetssäkrar och distribuerar information enligt Vilma,  Byggmaterialhandlarnas standard för artikelinformation.”

Troels börjar i Logiq Sweden AB den 2:a januari 2017. Under övergångsperioden kommer Vd:n i Logiq AS, Knut Rosness, leda Logiq Sweden AB.

Vi vill också passa på att tacka avgående VD Lena Sundqvist för den stora insats och det goda arbete hon har lagt ned i Logiq Sweden AB och Finfo. Lena har börjat sitt nya jobb i Onninen 1/11-2016.

Om Logiq

Logiq är en ledande leverantör av molnbaserade tjänster för utbyte av elektroniska handels-dokument mellan företag. Sällskapet har 53 anställda och har kontor i Halden, Oslo och Stockholm och omsätter 80 miljoner NOK och har över 2000 kunder i Norden.

Om Finfo

Varumärket Finfo ägs av Logiq Sweden AB och fungerar som det samordnande navet mellan leverantörer och mottagare i byggbranschen. Vi hanterar artikelinformation om mer än 1 500 000 artiklar från drygt 400 leverantörer. Finfo är också samarbetspartner med Byggmaterialhandlarna och regelverket Vilma.

För ytterligare information, kontakta Knut Rosness, VD, Logiq AS, mobil +47 +47 913 03 615,  knut.rosness@logiq.no

Se också www.logiq.se