Byggmaterialhandeln ökar

Byggmaterialhandeln ökar

Publicerad den 29.07.2016, 07:28

Svensk Byggmaterialhandel har hittills i år (jan-jun) ökat med 7,7% även om just juni månad bjöd på en lägre ökningstakt.

Försäljningen mäts kontinuerligt via Bygg & Järnindex.
Läs mer om det på Byggmaterialhandlarnas hemsida.