ETIM Dynamisk

ETIM-releaser- hur fungerar det?   Datastandarder är utformade för att garantera en enhetlig och konsekvent data – särskilt för enkelt datautbyte mellan tillverkare och återförsäljare.