ETIM Dynamisk

ETIM Dynamisk

Publicerad den 27.10.2022, 16:04

ETIM-releaser- hur fungerar det?

 

Datastandarder är utformade för att garantera en enhetlig och konsekvent data – särskilt för enkelt datautbyte mellan tillverkare och återförsäljare.

Regelbunden uppdatering av versioner är väsentlig för att möta efterfrågan på vår marknad och en ny release släpps vanligtvis var tredje år. Som tidigare kommunicerat kommer Finfo att lämna ETIM 8 för att gå över till en dynamisk ETIM innan vi går in på version 9.

 

ETIM arbetsgrupp

ETIM Sverige förvaltar den svenska översättningen av ETIM och drivs genom en referensgrupp bestående av representanter från leverantörer och grossister inom bland annat byggmaterialhandeln. Referensgruppen utser arbetsgrupper inom respektive produktområde som agerar remissinstans för ändringsbegäran samt verkar för att svenska krav och behov tillgodoses i ETIM. Nya klasser som föreslås från olika referensgrupper kan släppas in i det dynamiska ETIM utan att de måste vänta på en versionsuppdatering. På så sätt hålls en nivå som följer marknadens krav och förutsättningar.

 

Vad innebär ETIM Dynamisk?

En dynamisk eller ”mellanversion” av en ETIM- release innehåller alla klasser som redan är publicerade, ändrade befintliga klasser och nya klasser som föreslås från olika referensgrupper kan släppas in i det dynamiska ETIM och börja användas utan att de måste vänta på en versionsuppdatering.

 

Finfos dynamiska ETIM-release

 

ETIMklasser

En utmaning när en dynamisk release släpps är att båda sidor som ska kommunicera med varandra måste använda samma version av ETIM. Med Finfos ETIM-lösning är detta inget som våra användare behöver tänka på eftersom Finfo ser till att alla releaser är uppdaterade.

Finfo kommer läsa in den dynamiska modellen veckovis och rapportera till berörda leverantörer vilka ETIM-klasser som ändras och vilka artiklar som påverkas.

 

ETIM utbildningar

Finfo anordnar ett flertal utbildningar i våra olika tjänster och vad de innebär. För ETIM har vi dels ett introduktionsmöte eller en mer djupgående utbildning där vi går igenom alla grunderna i ETIM modellen och hur ETIM egenskaper används.

Läs mer om våra ETIM-utbildningar

Läs mer om ETIM

Produktblad Finfo ETIM

Kontakta oss om du vill veta mer!