Finfodagen- Klimatansvar och innovation i fokus

Finfodagen- Klimatansvar och innovation i fokus

Publicerad den 30.05.2024, 16:07

Finfos årliga branschdag, Finfodagen inleddes av Troels Hansen, VD för Logiq Finfo som välkomnade oss till ytterligare ett betydelsefullt seminarium för utvecklingen i branschen.
Deltagarantalet översteg tidigare rekord och återspeglade en imponerande mångfald av åhörare från Sveriges byggbransch med ledande entreprenörer, materialproducenter, grossister, branschorganisationer och representanter för flera olika miljöbedömningssystem. 

Under de senaste 15 åren inom Logiq har Finfo vuxit och blivit en oumbärlig partner för främst byggmaterialhandeln och dess leverantörer, men även andra aktörer inom byggbranschen. 

Troels gav tillhörarna en omvärldsanalys av läget i branschen som efter en kraftig försäljningsökning under pandemin befinner sig i en kraftig lågkonjunktur. Troels var dock optimistisk inför framtiden och pekade på lägre inflation och räntesänkningar som ljusglimtar för inte minst bostadsbyggandet.  

 

Hållbarhetsfrågor i fokus 

En betydande del av seminariet ägnades åt hållbarhetsfrågor. Vi fick bland annat höra om:

  • EUs nya krav på hållbarhetsrapportering enligt CSRD-direktivet som omfattar alla noterade bolag och alla större bolag. Hållbarhetsrapportering, som tidigare var frivilligt, blir fr o m 2025 obligatorisk och kommer att driva behovet för hållbarhetsdata i alla sektorer, inte minst inom byggbranschen.    
  • Klimatdeklarationer för bostäder, som är lagstadgade sedan 2022, ökar i antal, även om inlämningen av deklarationerna fortfarande är låg. Trafikverket ställer nu också krav på digital rapportering av klimatpåverkan från byggnation, materialanvändning och framtida underhåll på alla anläggsprojekt på över 50 miljoner kronor. 
  • Digital hållbarhetsrapportering, som infördes i mars 2024, innebär att klimatdata ska distribueras till Trafikverket enligt BEAST- standarden. Standarden är ett antal ”business rules” som gör det enklare att överföra maskininläsbar klimatdata mellan företag med hjälp av existerande EDI-format. Logiq har varit mycket delaktig i pilotprojektet och erbjuder lösningar som hjälper leverantörer att leva upp till kraven i standarden.  

 

Framtidens digitala verktyg för byggbranschen

Calle Grundkvist, CTO på Logiq Finfo presenterade tjänsten MediaCentral, som är byggbranschens största databas för marknadsmaterial. MediaCentral innehåller nästan 730 000 artiklar med bilder, över 450 000 artiklar med produkttexter och mer än 220 000 PDF-dokument. Under 2023 har tjänsten förbättrats genom workshops med leverantörer och handel. Den nya versionen, MediaCentral 2.0, inkluderar Eprel-dokumentation, konstruktionsfiler och utökade importmöjligheter.

Calle berättade också om den nya Finfoportalen som är under utveckling. I den nya portalen kommer man kunna skapa nya och ändra befintliga artiklar direkt i gränssnittet. Funktionalitet i portalen är baserad på den feedback som inkommit via Finfos årliga kundundersökning. Den nya portalen förväntas vara klar i slutet av året. Samtidigt implementeras en ny grafisk profil för att modernisera upplevelsen.

 

Finfo Klimat: Över 100 000 artiklar för bättre klimatdeklarationer

En annan nyhet var att tjänsten Finfo Klimat, nu innehåller över 100 000 artiklar. Detta innebär att entreprenörer i en hög grad kan basera sina klimatdeklarationer till Boverket på riktig klimatdata direkt från EPD. Calle uppmanade alla med miljövarudeklarationer att skicka in dem till Finfo för att göra dem digitalt tillgängliga.

 

Gästföreläsning av Ahlsell

Karolina Hagberg Chinell
Karolina Hagberg Chinell

Karolina Hagberg Chinell, inköpschef på Ahlsell, delade med sig av företagets arbete med produktdata som en förutsättning för bättre affärer och ökad kundnöjdhet. Hon betonade vikten av kvalitativ produktdata som kritisk för produktion, transport, analys och försäljning. Ahlsells masterdatavision är att leverera tillförlitliga data av hög kvalitet i rätt tid för att förbättra kund-, leverantörs- och medarbetarupplevelsen samt hjälpa företaget och deras leverantörer att uppnå ökade konkurrensfördelar.

 

Södra Skogsägarna årets Finfoleverantör

Dagens höjdpunkt var som alltid utdelningen av priset årets Finfoleverantör. Troels Hansen öppnade det gyllene kuvertet för att tillkännage vinnaren. Årets nominerade var Saint Gobain Gyproc, Södra Skogsägarna och Västsvensk Byggskruv.

2024 utnämndes Södra Skogsägarna som vinnare. Fredrik Gustavson och Catrin Johansson Matoshi var på plats för att ta emot blommor, diplom, gåva och statyett för deras utomordentliga arbete till motiveringen:

”Södra Skogsägarna har levererat sin artikeldata till Finfodatabasen på ett utomordentligt sätt under lång tid och är starkt engagerade i utvecklingen av masterdata i byggbranschen. Leverantörens data i MediaCentral och ETIM är av högsta kvalitet och berikar dessa plattformar på ett betydande sätt. Denna dedikation och noggrannhet gör dem till en förebild bland leverantörer till Finfodatabasen”

Fredrik Gustavson och Catrin Johansson Matoshi med Calle Grundkvist och Troels Hansen.

Fredrik och Catrin från Södra Skogsägarna delade med sig av erfarenheter och insikter från deras långsiktiga arbete med artikeldata. Södras målmedvetna och systematiska arbete har gett dem en framstående position inom branschen, och de fortsätter att vara ett föredöme för andra leverantörer.

 

Den som missade årets Finfodag kan se det i sin helhet via vår youtubekanal.