Strukturerad ordning på länkar

Finfo Länktorget

Strukturerad ordning på länkar

Strukturerad ordning på länkar

Finfo Länktorget

Strukturerad ordning på länkar

Strukturerad ordning på länkar

Finfo Länktorget

En flexibel tjänst som ger dig full tillgång till aktuell produktinformation som är kopplad till leverantörens artikel.

 

Tjänsten håller strukturerad ordning på produktinformationen så att den blir överskådlig och enkel att matcha med artikeln som kunden köper. Tack vare direktkopplingen till Finfo Artikel (tjänsten kopplar samman artikelinformation mellan olika handelspartners) kompletterar Finfo Länktorget er artikeldata med dokument i form av bilder, produktblad, säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer och monteringsanvisningar. Med rätt information från början skapas möjligheter för bättre affärer.

 

Så här fungerar Finfo Länktorget i korthet:

Via ditt lokala affärssystem får du som mottagare direkt tillgång till aktuella bilder, produktblad, säkerhetsdatablad och andra relevanta dokument. Länkkoderna finns i artikelfilen från Finfo och läses in med övrig artikelinformation. Då samma kanal används för såväl artikel- och prisinformation som för kompletterande dokument säkerställs att produktinformationen alltid gäller rätt artikel.

 

Vad krävs för att teckna tjänsten?

För att kunna använda tjänsten Finfo Länktorget måste ditt företag teckna ett kompletterande avtal med tjänsten Finfo Artikel. Dessutom måste leverantörerna som du abonnerar på också ha ett motsvarande avtal.

Vill du veta mer om Finfo Länktorget? Kontakta oss gärna för mer information och offert.

 

Full kontroll på priser

Full kontroll på priser

Finfo Kontroll