All artikelinformation i ett flöde .

Finfo Artikel

All artikelinformation i ett flöde                                                                                 .

All artikelinformation i ett flöde .

Finfo Artikel

All artikelinformation i ett flöde                                                                                 .

All artikelinformation i ett flöde .

Finfo Artikel

Tjänsten kopplar ihop all artikel- och prisinformation från en handelspart till en annan på ett kvalitetssäkrat sätt i ett och samma flöde.

 

Med en enda kanal slipper olika parter att enskilt hantera informationsutbytet med varandra. Vilket sparar tid, resurser och pengar. En sändande part behöver alltså inte anpassa informationen efter mottagarens olika affärssystem. På samma sätt behöver en mottagande partner bara hantera en informationskanal in mot sitt affärssystem, oavsett sändare.

Finfo Artikel underlättar informationshanteringen markant och ger dig bättre kontroll över flödet.

 

Tjänsten Finfo Artikel har flera fördelar: 

 • Tillförlitlighet ger bättre ekonomi
  Finfo Artikel säkerställer att artikelinformationen i flödet är korrekt och tillförlitlig från start mellan parterna. Allt för att du ska slippa onödig hantering och oväntade kostnader. Minimalt med manuell handläggning gör att informationen snabbt och kostnadseffektivt kan göras åtkomlig där den behövs.
 • Rätt beslut med effektivare flöden
  Vare sig det gäller inköp, priskalkylering, godsmottagning eller transportplanering är uppdaterad information en avgörande faktor för att skapa ett så effektivt flöde som möjligt. Finfo Artikel bidrar till att aktuell information snabbt finns tillgänglig där den behövs för att rätt beslut ska kunna tas.
 • Kontroll säkerställer hög kvalitet
  Genom att använda Finfo Artikel höjs kvaliteten på artikelinformationen – till nytta för alla parter. Valideringen och kontrollerna sätter tidigt stopp för felaktig information och säkerställer på så sätt upprätthållen kvalitet.

 

Så här fungerar Finfo Artikel i korthet:

Tjänsten kopplar samman informationsflödena mellan olika handelspartners oberoende av affärsystem via en kanal. En strukturerad hantering av mottagarunika priser förenklar och säkerställer korrekta priser. Finfo Artikel validerar skickad information mot uppsatta krav, samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. Vidare kontrolleras all artikelinformation för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är logiska, samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

Produktblad Finfo Artikel

 

Vill du veta mer om Finfo Artikel?
Se vårt kursutbud

 

Kontakta oss gärna för mer information och offert.


För att kunna använda tjänsten Finfo Artikel behöver ditt företag teckna ett avtal. I avtalet regleras vilken informationsstandard och vilka mottagare man önskar leverera till.