Alla miljöbedömningar på ett ställe

Finfo Miljö

Alla miljöbedömningar på ett ställe

Alla miljöbedömningar på ett ställe

Finfo Miljö

Alla miljöbedömningar på ett ställe

Alla miljöbedömningar på ett ställe

Finfo Miljö

Kraven på miljöinformation av byggprodukter ökar i takt med att allt fler projekt byggs med miljöcertifiering. Byggherrarnas krav på korrekt as-builtinformation blir tydligare och lagstiftningen ställer krav på alla aktörer i byggkedjan.

 

Hanteringen av information om miljöbedömningar präglas idag av låg automatisering. Aggregerade källor till korrekt information om miljöbedömningar på artikelnivå har saknats. Med Finfo Miljö förändras detta. Genom att koppla korrekt artikelidentifikation på alla bedömda produkter blir det för första gången möjligt att direkt koppla information om miljöbedömningar till den existerande artikelinformationen.

 

Fördelarna med Finfo Miljö:

  • Miljöbedömningar från Basta, Svanen och Byggvarubedömningen kopplat till artiklar på GTIN-nivå – är artikeln bedömd och vilken bedömning har den fått?
  • Information om artikeln omfattas av en elektronisk byggvarudeklaration
  • Korrekt information av alla GTIN-nummer som omfattas av en given miljöbedömning
  • Kontinuerlig uppdatering med nya produkter, förändrade bedömningar, utgångna artiklar etc.
  • Möjlighet att göra API-anrop på GTIN-nummer och få miljöbedömningar tillbaka
  • Möjlighet att abonnera på fil med samlad information

 

Så här fungerar Finfo Miljö i korthet:

Logiq Finfo hämtar kontinuerligt data om nya bedömningar från Bastas, Svanens, Byggvarubedömningens och eBVDs databaser och matchar dessa uppdateringar mot Finfo Miljös databas.
Informationen distribueras till Finfo Miljös abonnenter enligt vald distributionskanal.

 

Produktblad Finfo Miljö

Vill du veta mer om Finfo Miljö?

Kontakta oss gärna för mer information och offert.

 

Full kontroll på priser

Full kontroll på priser

Finfo Kontroll