Artikelinformation Grundutbildning

Grundkurs
Artikelinformation- på rätt sätt

Vi går bl.a. igenom obligatoriska fält i Vilmafilen, förpackningsinformation och enheter med praktiska övningar, samt tittar på hur en kundunik prisfil ska fyllas i. Ni får också tillfälle att fråga om er egen artikelinformation.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är leverantör och administrerar grunddata, skickar in filer eller arbetar med priser till era kunder. Utbildningen är även för dig som är ny Vilmaleverantör eller dig som behöver fördjupa dina kunskaper i hur pris-och artikelinformation ska registreras för att följa regelverket Vilma.

Kursprogram:

Obligatoriska fält i Vilma
• Så beskrivs artiklar – förpackningar, enheter, GTIN
• Benämningar
• Kundunika filer
• Praktiska övningar- genomgång av transfilen i Excel

Kursansvarig:
Jennie Tegnér, Finfo
jennie.tegner@logiq.se

Digitalt via Teams:
https://teams.microsoft.com/start

Utbildningskostnad:
3750 kr exkl. moms
Maximalt 6 deltagare per kurstillfälle

Vid avanmälan senare än 7 dagar före utbildningstillfället debiterar vi full avgift.

Bekräftelse:
Vid anmälan får du en automatisk bekräftelse via mail på att du är anmäld.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få antal deltagare.

Har du frågor?

Om du undrar över någonting är du välkommen att kontakta respektive kursledare.