Finfo samlar data för klimatdeklarationer

Finfo samlar data för klimatdeklarationer

Publicerad den 20.04.2022, 12:30

När kraven för att kunna deklarera ett byggprojekts klimatpåverkan ökar, då ökar även behovet av att enkelt kunna hitta information om byggmaterialets klimatpåverkan.

Det kan vara svårt och tidskrävande att leta reda på detta. Finfo har en tjänst som gör det jobbet åt byggmaterialhandeln, beställare och entreprenörer.

När en byggentreprenör ska välja produkter till ett projekt är det mycket som ska kollas. Det är bland annat lagkrav, beställarkrav och hållbarhetsinformation. För leverantörer av byggmaterial gäller det att kunna tillhandahålla denna information.

– En byggmaterialhandlare kan ha 500 000 artiklar i sitt beställningssortiment. Varje artikel behöver ha kvalitetssäkrad produktinformation och att samla in allt är väldigt tidskrävande och risken för fel är stor. Finfo gör det jobbet åt handlarna, förklarar Troels Hansen, VD Logiq Finfo.

 

All information är kopplad till GTIN

Finfo är en databas som innehåller så kallad masterdata om produkter. Det kan vara miljöbedömningar och hållbarhetsinformation. Men det är även produktgrupp, GTIN-nummer och pris. Det är också logistikinformation som mått och vikt.

–Vi tar emot produktdata från 400 producenter av byggmaterial. All data kvalitetskontrolleras. Vi upptäcker fel och korrigerar dem innan uppgifterna läggs i vår databas. På så sätt sparas väldigt mycket tid mot om felet skulle följa med i hela kedjan från lager via godstransporter till slutanvändaren.

 

All insamlad och kontrollerad information kopplas till produktens GTIN-nummer. Det ger extra fördelar för byggmaterialhandlare som säljer på nätet. All information om en produkt kan matas in i en webshop automatiskt via artikelnumret. Här får man även med bilder, produktblad och säkerhetsblad.

 

Finfo kontrollerar, berikar och matchar

Finfo berikar även informationen om en produkt. Genom att matcha Finfo-databasen mot olika miljöbedömningssystems databaser går det att få en konsoliderad bild av en produkts miljöbeömningar. Det gäller bedömningar i Svanen, Byggvarubedömningen, SundaHus och Basta.

– Till exempel kan ett byggföretag vid beställning säga att det bygger ett Svanenhus. Byggvaruhandlaren kan då enkelt välja ut enbart Svanenmärkt material ur sitt sortiment. Den informationen finns i vår databas, säger Troels Hansen.

 

Finfo Hållbarhet

För att kunna klimatdeklarera ett byggprojekt behövs data om hur stor miljöpåverkan byggmaterialet har. Allt flera produkter har en EPD (Environmental Product Declaration) som beskriver en produkts miljöpåverkan under sin livscykel.

Finfo Hållbarhet

– Genom att vi kopplar EPD’en till alla de artikelnummer den omfattar kan en beställare i databasen enkelt få fram hur många kilo CO2-ekvivalenter som orsakas exempelvis per kvadratmeter isolering eller per kilo stål.

 

Boverkets krav på klimatdeklarationer för byggnader är just nu den kraftigaste drivkraft för en automatiserad hantering av produktinformation.

– Mycket görs fortfarande manuellt. Genom att erbjuda ett sammanhållet digitalt flöde av information vill vi vara en del av lösningen för digitaliseringen av den svenska byggbranschen, understryker Troels Hansen.

Läs mer om Finfo Hållbarhet

Läs artikeln i sin helhet hos Svensk Byggtidning