MediaCentral är lösningen för leverantörer till att förse sina återförsäljare med marknadsmaterial

MediaCentral är lösningen för leverantörer till att förse sina återförsäljare med marknadsmaterial

Publicerad den 06.09.2021, 15:42

Med MediaCentral får du som leverantör en effektiv tjänst till att förse återförsäljaren med allt marknadsmaterial
för att de enkelt ska kunna presentera era produkter mot kunden snabbt och effektivt. Tjänsten fungerar som en mediebank för bilder, texter och relaterade dokument.

I Finfos grundtjänst för MediaCentral lägger leverantören in allt marknadsmaterial som automatiskt kopplas till Finfos artikeldatabas. Återförsäljaren kan automatiskt hämta anpassat material enligt deras krav och önskemål.

 

 

Se filmklipp för Finfo MediaCentral

Exempel på innehåll

  • Bilder för tryck och webb i olika kategorier
  • Filmer genom länkar
  • Produkttexter och webb-benämningar
  • Säkerhetsdatablad
  • Produktdatablad
  • Installationsmanualer
  • Miljövarudeklarationer (EPD)

MediaCentral pajdiagram innehåll

Texter

Ingress, produkttext och teknisk beskrivning läggs enkelt till i MediaCentral. En bra produkttext har ofta rubriker som säljer och texter som informerar. Välskrivna produkttexter listar fakta så som material och funktion samt beskriver produktens fördelar.

 

Bilder/filmer

Produktbilder kopplade till rätt artikelinformation skapar en effektiv bildhanteringsprocess för att nå ut till marknaden. Lägg in bilder med exempelvis singel- och miljöbild, actionbilder och planogram. Flera bilder av samma bildtyp och/eller länkar till Youtube gör att återförsäljaren får en mängd marknadsinformation för att marknadsföra leverantörens produkt.

 

Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad berättar ifall kemiska produkter klassificeras som farliga för slutanvändaren och är ett lagkrav. Leverantören tillgodoser återförsäljaren med dessa genom att ladda upp dem i MediaCentral.

 

Miljövarudeklarationer

En miljövarudeklaration är ett kortfattat dokument som uppsummerar miljöprofilen för en produkt på ett standardiserat och objektivt sätt. En EPD- Environmental Product Declaration läggs in i MediaCentral för att enkelt kunna hämtas av återförsäljaren.

 

Manualer

Produktmanualer informerar om hur man installerar, monterar, använder, förvarar och sköter produkten. Återförsäljaren hämtar hem manualerna som är inlagda i tjänsten för att kunna förmedla till slutkunden.

 

 

Med korrekt och uppdaterad marknadsinformation vet du som leverantör att återförsäljaren kan använda materialet för att effektivt kunna sälja era produkter genom MediaCentral.

Läs mer om MediaCentral

MediaCentral produktblad

 

 

Kontakta Finfo redan idag för att komma igång med MediaCentral.

Ring oss på telefon +46 (0)8-402 41 30, eller skicka ett mail till info@finfo.se

Ett flertal utbildningstillfällen för MediaCentral och dess kringtjänsterna finns tillgängliga för hösten. Anmäl dig här