Arne Thuresson Byggmaterial, om  ETIM

Arne Thuresson Byggmaterial, om ETIM

Publicerad den 15.01.2019, 13:41


ETIM klassifikationssystem har blivit standard för beskrivning av produktegenskaper i Sverige. Finfo ansvarar för att samla in egenskaper på byggmaterial och har byggt en databas för att hantera informationen.

Fler och fler företag ser fördelarna i att ansluta sig. Vi har pratat med Karin Hammarström och Robin Dahling på Arne Thuresson Byggmaterial AB, som började arbeta med systemet i oktober 2018.

 

Ni var ganska tidiga med att börja använda ETIM och vi har sett att ni har börjat komplettera produktdata och ETIM-klassa ert sortiment. Hur går det?
Ja, det stämmer. Det är spännande att se ifyllnadsgraden öka samtidigt som vi vet att vi nu kan beskriva en produkts egenskaper på ett mycket tydligt sätt. I samband med att vi anslöt oss gick vi även den ETIM-utbildning som Finfo tillhandahåller. Vi arbetar nu löpande med ETIM även om det görs efter kärnverksamhetens ordinarie uppgifter.

Hur kommer det sig att ni började med ETIM? Vilka fördelar såg ni med systemet?
Vi ville samla all väsentlig information på ett ställe, dvs endast behöva gå till en källa för att få fatt i produktdata och tillhörande dokumentation. Vi gillar att vara tidigt ute och vi är övertygade om att den investerade tiden lönar sig på sikt. Ordning och reda underlättar för både oss och våra kunder.

Nu när ni testat ETIM ett tag, hur kommer ni arbeta med egenskaper framöver?
Eftersom ETIM är internationellt så är det viktigt att klassningen av produkter och dess egenskaper är samstämmiga och arbetas fram centralt. Med andra ord, det är viktigt att det blir rätt och att det ser likadant ut för alla länder som använder systemet. Vi hoppas även att det fortsätter utvecklas med fler tillgängliga fält att fylla i och än mer anpassat för byggbranschen.

 

Vad är ETIM?

Med ETIM får hela branschen en enhetlig struktur för beskrivning av produktegenskaper vilket underlättar för både leverantörer och byggmaterialhandlare. Den grundläggande idén med ETIM är att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och relevant utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen fungerar som en standard för egenskapsdefinitioner och är lika i alla länder där den tillämpas. Målet med ETIM är att göra det lättare att hitta rätt produkt.

På Finfo håller vi kontinuerligt utbildningar och workshops på olika platser i Sverige. Däribland en utbildning om ETIM eller Digital produktinformation.


Arne Thuresson Byggmaterial
Arne Thuresson Byggmaterial Familjeföretag

Arne Thuresson Byggmaterial AB är specialinriktade på tre affärsområden. Skruv & infärstning, Grund & Armering samt Väggprodukter. Vår spetskompetens inom varje affärsområde med säljstöd och teknisk information, garanterar att rätt material och den smartaste konstruktionen erbjuds. Vi jobbar mot att du som kund alltid ska få den bästa servicen med bland annat utbildning, rådgivning och konstruktionslösningar.
Vår vision är att vi alltid vill utveckla den erfarenhet och kännedom vi har om våra produkter och ständigt sikta mot nya vassare möjligheter.

Huvudkontoret och centrallagret ligger i Spånga, Stockholm. www.thuresson.se  Telefon: 08-761 74 40, info@thuresson.se

Arne Thuresson Byggmaterial AB är generalagent för Grabber Premium Quality Screws. www.grabber.se

Grabber
Grabber Logotyp