Utökat samarbete mellan Finfo och BASTA – spårbarhet och digitalisering i fokus

Utökat samarbete mellan Finfo och BASTA – spårbarhet och digitalisering i fokus

Publicerad den 16.02.2018, 08:47

Efter ett mångårigt samarbete mellan Logiq Finfo och BASTA har nu ett partneravtal slutits för att ytterligare sätta fokus på arbetet med artikelinformation och spårbarhet med digitalisering som möjliggörare.

Detta för att förenkla för de företag som producerar eller saluför bygg- och anläggningsprodukter på den svenska marknaden. Logiq och BASTA tillhandahåller standardiserade format för dataöverföring mellan Finfo-databasen och BASTA-systemet. I och med det nya partneravtalet så kommer bland annat ett gränssnitt att tas fram, vilket kommer att möjliggöra en effektiv och digital hantering.

Sussie Wetterlin, VD BASTA
”Vårt samarbete med Logiq Finfo ger tillverkarna en unik möjlighet att på ett effektivt sätt hantera sina artiklar i BASTA och säkerställa att de som söker artiklar i systemet hittar rätt produkt. En tydlig artikelidentitet är en förutsättning för ett digitalt flöde och spårbarhet i loggböcker och byggprojekt”

sussi.wetterlin@ivl.se

Magnus Tönne, Ansvarig bygg, Logiq Finfo
”Vårt samarbete med BASTA säkerställer att artiklar i Finfo-databasen påvisar att artikeln är BASTAdeklarerad. Både Logiq Finfo och BASTA har starkt fokus på digitalisering och dess möjligheter så detta är bara starten på vår resa till komplett digital spårbarhet.”
magnus.tonne@logiq.se

 

logiq logo        

Logiq är ledande inom molnbaserade lösningar för hantering av affärskritisk data bl. a. EDI fakturahantering i ett globalt nätverk som omfattar mer än 40 000 företag. Finfo är en centraliserad HUB inom produktinformation och verifiering av artikeldata på byggmaterial med över 1,5 miljoner artiklar från drygt 400 leverantörer.

 

BASTA tillhandahåller en öppen databas med bygg- och anläggningsprodukter som klarar högt uppsatta krav på kemiskt innehåll. BASTA är ett icke vinstdrivande bolag och ägs av IVL, Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.