MediaCentral – powered by ChatGPT

MediaCentral – powered by ChatGPT

Publicerad den 21.04.2023, 12:22

Logiq Finfo använder ChatGPT för att kvalitetssäkra marknadsmaterial – ny AI-baserad funktion i MediaCentral.

Finfo har lanserat sin första AI-baserade tjänst i MediaCentral. Säljande texter som skickas till MediaCentral kommer framöver kvalitetskontrolleras av ChatGPT. Kontrollen kommer att säkerställa en likartad hög kvalitet på säljande texter och minimera behovet av manuell redigering.

 

Kvaliteten på säljande texter från leverantörer till byggmaterialhandeln har under en lång period varit varierande. Förekommande avvikelser är texter på andra språk än svenska, texter som är för långa, texter som innehåller HTML, eller annan irrelevant kod. Att manuellt redigera alla dessa produkttexter har inte varit praktiskt genomförbart.

 

Nu har Finfo utvecklat en textredigeringslösning som, med hjälp av ChatGPT, tvättar alla inkommande texter till MediaCentral enligt ett antal kriterier. Bland annat:

  • Alla texter på andra språk än svenska översätts till svenska
  • Alla texter längre än 300 ord redigeras ihop till max 300 ord
  • All irrelevant kod eller andra icke-relevanta tecken rensas bort

 

Textredigeringen utförs i största möjliga mån inom leverantörens inskickade textmassa. ChatGPT undviker att tillföra innehållet i texten med ny information. Integrationen medför att det finns möjlighet att kundanpassa texters struktur, målgrupp, syfte, längd och språklig stil efter kundens önskemål.

 

Finfos CTO, Calle Grundkvist:

”Logiq Finfo testar kontinuerligt ny teknologi för att optimera kvaliteten på den masterdata vi levererar till byggbranschen. ChatGPT är ett kraftfullt verktyg som kommer att förbättra det marknadsmaterial våra abonnenter hämtar från Finfo. Vi jobbar redan med att utveckla ytterligare lösningar som profiterar på den senaste utveckling inom AI”.

 

Finfo tillhandahåller tjänster för att effektivt hantera artikel-och prisinformation genom att förse svenska byggmaterialhandlare och andra aktörer inom byggbranschen med logistikdata, prisinformation, bilder, dokumentation samt produkt och miljöegenskaper. Producenter erbjuds en samlad kanal för att förse sina kunder med information samtidigt som mottagare av information får en samlad källa till kvalitetssäkrad masterdata.

Läs mer på www.finfo.se