Hållbarhets- och klimatlösningar från Finfo

Hållbarhets- och klimatlösningar från Finfo

Publicerad den 27.03.2023, 19:56

Hållbarhet och klimatlösningar från Finfo

Att kunna spåra hållbarhet och klimatavtryck från byggmaterial är viktigt av flera anledningar.
För det första är byggbranschen en stor användare av naturresurser vid framställan av material, vilket har en stor påverkan på miljön. För det andra har hållbarhet och klimatavtryck blivit allt viktigare faktorer för kunder som väljer byggmaterial. Genom att erbjuda en transparent spårbarhet kan företag skapa konkurrensfördelar och uppfylla krav från myndigheter och lagstiftning.

Två av de tjänster som Finfo lanserat är en hållbarhetstjänst och en klimattjänst. Syftet med de båda tjänsterna är att hjälpa handlare och kedjor att ge kunden möjlighet att få insikt om innehållet i produkten samt minska sitt klimatavtryck genom att ge företagen verktyg att hantera och mäta sin klimatpåverkan.

Båda tjänsterna syftar till att främja en hållbar utveckling, men fokuserar på olika aspekter av hållbarhet.

 

Finfo Hållbarhet: En tryggare och mer hållbar handelsupplevelse

Säkerhetsdatablad ska enligt lagkrav finnas tillgängligt för den som yrkesmässigt använder kemiska produkter och till den som säljer dem vidare. Handlare som tillhandahåller exempelvis en e-handel där kemiska produkter säljs måste kunna visa delar av produkternas farlighetsmärkning tydligt. Reglerna är till för att kunden enkelt ska kunna se vilka faror det finns med produkten och få information innan köpet.

Tjänsten ger handlarna möjlighet att strukturerat hämta data från säkerhetsdatablad som är lagrade i MediaCentral, samtidigt som kopplingen mellan artikeln och säkerhetsinformationen bibehålls Detta innebär att användare enkelt kan hämta den hållbarhetsinformation som krävs för att uppfylla lagkrav och ge sina kunder en trygg handels- och användarupplevelse. Tjänsten möjliggör även för handlarna att erbjuda sina kunder produkter med en hög säkerhetsnivå och tydlig hållbarhetsprofil.

Läs mer om Finfo Hållbarhet 

 

Finfos klimat: Miljömedvetna val baserat på växthusgasutsläpp

Lagen om klimatdeklarationer syftar till att minska byggnaders klimatpåverkan genom att kräva att deklarationer av växthusgasutsläpp görs för nya byggnader. Dessa deklarationer bidrar till att öka transparensen och medvetenheten kring byggindustrins klimatpåverkan och främjar hållbara byggmetoder. Klimatdeklarationer kan baseras på både Boverkets generiska resurser och produktspecifika klimatdeklarationer (EPD). En EPD är en koncentrerad livscykelanalys och innehåller information om utsläpp i många av produktens levnadsfaser.Finfo Klimat

Finfo Klimat är en innovativ tjänst som underlättar för återförsäljare och användare av byggmaterial att göra miljömedvetna val. Genom att använda data extraherad från EPDer och Boverkets resurser, samt beräkningar av rådatan, levererar Finfo Klimat koldioxidekvivalenter per artikel, vikt, längd, volym och yta, vilket möjliggör smartare produktval baserat på växthusgasutsläpp.
Tjänsten ger digital tillgång till data som annars är dolt i komplexa EPDer, vilket sparar tid och anpassar informationen efter specifika artiklar. Finfo Klimat samarbetar med en kvalificerad expert för att säkerställa att datan extraheras på ett korrekt sätt.

Läs mer om Finfo Klimat

Bidra till en mer hållbar värld

Sammanfattningsvis erbjuder Finfos hållbarhet och klimattjänst integrerade lösningar som hjälper företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan och därmed bidra till en mer hållbar värld.

 

Kontakta oss om du vill veta mer!