Full kontroll på priser

Finfo Kontroll

Full kontroll på priser

Full kontroll på priser

Finfo Kontroll

Full kontroll på priser

Full kontroll på priser

Finfo Kontroll

Analyserar förändringar i artikel- och prisinformation

 

Tjänsten fungerar så att den i ett tidigt skede analyserar och kartlägger förändringar i artikel- och prisinformationen som du tar emot. Därmed kan eventuella felaktigheter upptäckas och snabbt åtgärdas.

Finfo Kontroll möjliggör utvärdering om hur framtida prisförändringar kan komma att påverka nuvarande prisbild. Med tjänsten kan kunden kontrollera att inskickade prisförändringar stämmer mot den avtalade prislistan, i kronor och procent. Tjänsten är utformad för handelskedjor.

 

Tjänsten Finfo Kontroll har flera fördelar:

  • Kontrollerar inkommande artikel- och prisinformation
  • Jämför prisförändringar mot den avtalade prislistan
  • Minimerar felaktigheter och säkerställer kvaliteten

 

Så här fungerar Finfo Kontroll i korthet:

Finfo Kontroll stödjer även flera kundunika priser per artikel via tjänsten Finfo Avtal (hanterar och håller ordning på prisavtal).

Avvisade priser hanteras direkt via Finfo Kontroll mot leverantören och följs upp via status i Finfo Kontroll. Flödet av inkommande och godkända avtal genom Finfo Kontroll sker via Finfo Artikel, en flexibel bastjänst som kopplar ihop flödena mellan olika handelspartners. Därmed behövs ingen ytterligare anpassning för att befintlig distribution ska fungera.

Behörighet för kontroll och distribution kan sättas utifrån leverantör eller varugrupp för smidigare bearbetning.

 

Vill du veta mer om Finfo Kontroll? Kontakta oss gärna för mer information och offert.