Bli Vilma

CERTIFIERAD VILMALEVERANTÖR

Bli Vilma

Bli Vilma

CERTIFIERAD VILMALEVERANTÖR

Bli Vilma

Bli Vilma

CERTIFIERAD VILMALEVERANTÖR

Certifierad Vilmaleverantör

Begreppet certifierad Vilmaleverantör definierar de leverantörer som har förmågan att producera samt kontinuerligt leverera artikelinformation enligt regelverket Vilma.

Vilma nivå 1

För att bli samt fortsatt vara certifierad för Vilma nivå 1 ska man uppnå följande:

 • Leverantören utser en artikelansvarig som också blir Finfos kontaktperson samt en beslutsfattare för Vilma (VD, Försäljningschef eller motsvarande).
 • Beslutsfattare, artikelansvarig samt eventuell ersättare går den obligatorisk Vilmautbildning som anordnas av branschrådet Vilma.
 • Artikelinformationen levereras enligt Vilmas regler för innehåll och obligatoriska fält.
 • Artikelinformation skickas till Finfo minst varannan månad.
 • Leverantören kan leverera in kundunika avtalspriser till sina kunder på samtliga artiklar som är registrerade hos Finfo.

Vad gör man om man vill bli certifierad?

 • Tecknar ett abonnemang hos Branschrådet Vilma,  läs mer här
 • Kontaktar Finfo för avtalsskrivning på marknad@finfo.se.
 • Utser en beslutsfattare och en artikelansvarig som anmäler sig till grundkurs Vilma, läs mer här
 • Genomför testförfarandet av artikelfilen enligt regelverket Vilma med hjälp av Finfo

 

Vilma nivå 2

Uppgradering till Vilma nivå 2 syftar till att stödja successiv övergång till användandet av GTIN (EAN) och förpackningsunik information i affärskommunikationen mellan leverantör och kund samt i de interna processerna. Vid EDI-order behöver då endast GTIN och antal anges på orderrad.

Om man uppfyller villkoren nedan har man förutsättningar att uppnå Vilma nivå 2:

 • Att alla förpackningar har GTIN, mått, vikt och volym.
 • Att man kan skicka kundunika förpackningspriser på GTIN.
 • Att man har förutsättningar för att hantera GTIN i affärskommunikation.

Vad gör en ny leverantör som både vill bli certifierad och kan uppnå nivå 2?

 • Tecknar ett abonnemang hos Branschrådet Vilma, läs mer här
 • Kontaktar Finfo för avtalsskrivning på marknad@finfo.se
 • Utser en beslutsfattare och en artikelansvarig som anmäler sig till grundkurs Vilma, läs mer här
 • Genomför testförfarandet av artikelfilen enligt regelverket Vilma med hjälp av Finfo.

Vad gör en redan certifierad leverantör som vill uppnå nivå 2?

 • Kontrollerar att man har ett abonnemang hos Branschrådet Vilma. Nytt abonnemang kan tecknas här.
 • Meddelar Finfo att man kan uppnå nivå 2 via mejl till vilma@finfo.se. Utökad kontroll av artikelinformationen kommer då att ske hos Finfo.

Observera att också era kunder tar emot information på olika nivåer. Vissa av Vilmamottagarna befinner sig på nivå 1 och andra på nivå 2. Det innebär att kunderna kan ta emot olika mycket av den information ni skickar in i era filer.

Innan ni skickar in kundunika avtalspriser bör ni därför kontrollera med mottagaren om de kan ta emot kundunika förpackningspriser på GTIN eller nettopriser på artikelnummernivå.

För mer information gällande regelverket Vilma kontakta
Vilma: Christer Green, christer.green@branschradet-vilma.se, 0705 30 02 90

För information gällande grunddata och filöverföring till Finfo kontakta
Finfo: Åse Lenntoft, vilma@finfo.se, 0702 95 57 51

Finfo Artikel

Finfo Artikel

ALL ARTIKELINFORMATION I ETT ENDA FLÖDE

Finfo Avtal

Finfo Avtal

HANTERA PRISAVTAL SMIDIGT OCH ENKELT

Finfo Länktorget

Finfo Länktorget

STRUKTURERAD ORDNING PÅ PRODUKTINFORMATION

Finfo Media Central

Finfo Media Central

ALLT FÖRSÄLJNINGSMATERIAL SAMLAT PÅ ETT STÄLLE