CoClass & LOD verifieringsprojekt

På uppdrag av Svensk Byggtjänst har ett verifieringsprojekt genomförts om detaljeringsnivå för CoClass (digitalt klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige) och LOD (Level of Detalis). Den 31 december 2017 slutrapporterades projektet.