Finfo som guldsponsor

Vikten av att samla branschen är mer påtaglig än någonsin. Behovet av kunskap, samsyn och ett påtagligt nätverk är numer ett måste för att ta sig an de utmaningar som de nya tiderna för med sig.