FINFODagen 2020 Registrering – Backup-lösning

Har du problem med registreringsformuläret kan du använda detta för att registrera dig också.