Deklaration av Vilmarelease 2.6

Deklaration av Vilmarelease 2.6

 

Som tidigare meddelats kommer Vilmarelease  2.6 vara den enda gällande releaserna tillgängligt från och med 1 maj 2023.

Handeln förväntar sig att alla Vilmaleverantörer har uppnått Vilma release 2.6 innan avsatt datum. Finfo önskar därför dokumentera att ni som leverantör är införstådda i att er artikelinformation inte kommer att nå handeln efter den sista april om ni inte uppnått denna release.

Detta görs genom en självdeklaration i formuläret nedan och skall ses som er avsikt att nå Vilma release 2.6 innan av er specificerat datum. Självdeklaration måste vara registrerad senast fredag den 24 februari.

 

Om ni har frågor kring Vilma 2.6 så finns möjlighet att anmäla dig till ett digitalt  informationsmöte under några kommande datum.  Följ länken nedan för att boka in er på ett eller flera möten.

Anmälan till informationsmöte om Vilmadeklaration 2.6

Läs mer om Vilmadeklaration 2.6