Nyanställd i Logiq

Linda Segerman har börjat i Logiq Sweden AB och förstärker nu kundsupport. Linda kommer från GS1 Sweden AB där hon under många år arbetat med support och senaste tiden som chef för kundservice.

Nyanställd i Logiq

Magnus Söderström har börjat i Logiq Sweden AB med uppdrag att utveckla Logiqs affär och tjänster.  Detta med särskild inriktning mot BIM och dess framtida kopplingar för produktinformation inom byggprocessen.