Finfodagen 2022

Finfodagen 2022

Publicerad den 02.05.2022, 17:35

Den 29 mars genomförde vi traditionsenligt Finfodagen för våra kunder och andra aktörer i branschen. Likt förra året genomfördes dagen digitalt för att ge så många som möjligt chans att kunna delta.

Troels Hansen, VD Logiq Finfo inledde dagen med en rundtur kring vad som händer på vår marknad. Det har varit ett händelserikt år med införandet av flera nya lagkrav och förhållningsregler. Med många initiativ och projekt går byggbranschens aktörer mer och mer mot ett obrutet informationsflöde. Bland annat har GTIN beslutats att användas på alla artiklar inom byggbranschen och det är tydligt att vi går en händelserik framtid till mötes. Finfo som alltid använt GTIN (och som varit obligatoriskt i Vilma sedan 2006), har jobbat hårt under året för att kunna erbjuda verktyg och tjänster som underlättar för en bransch i förändring.

 

Ny Vilmarelease

För att hålla sig uppdaterad inom marknads- och lagkrav samt minska risken för kostsamma fel har Byggmaterialhandlarnas styrelse beslutat att Vilma release 2.6 ska vara den enda godkända Vilmareleasen från och med 2023-04-30. Tills dess sker en gradvis nedstängning av tidigare releaser. Release 2.1 och 2.3 stängs ner 30 april 2022 och release 2.4 under året därpå.

Fokus för release 2.6 är inom hållbarhetsområdet. För att kunna öka hållbarheten i ett livscykelperspektiv krävs bland annat att kunna spåra produkternas innehåll:

  • Klimatdata/EPD
  • Innehåll av kandidatämnen
  • Hormonstörande ämnen
  • Sprängämnesprekursorer
  • Sista förbrukningsdag för produkter

Läs mer

 

Säkerhetsdatablad- ett lagkrav

Calle Grundkvist, CTO hos Finfo intog plats framför kameran för att gå djupare ner i lagstiftningen kring hållbarhet och berättade om en ny tjänst som skapats i syfte att förenkla och möta de nya lagkraven.

All handel som säljer produkter med kemiskt innehåll (som omfattas av Reach-lagstifningen) måste tydligt kunna visa om och hur produkter kan vara skadliga. Det gäller i både butik och för en e-handel. Reglerna är till för att kunderna enkelt ska kunna se vilka faror det finns med produkten och få information innan köpet.

Med Finfos hållbarhetstjänst görs det nu möjligt för handeln att bland annat kunna bryta ut specifik information ur digitala säkerhetsdatablad, kopplat till MediaCentral på artiklarna i Finfos databas, för möjligheten att använda informationen digitalt. Ett säkerhetsdatablad ska enligt lagkravFinfo Hållbarhet finnas tillgängligt för den som yrkesmässigt använder kemiska produkter och till den som säljer dem vidare. Säkerhetsdatabladet ska innehålla information om den kemiska produktens skadliga egenskaper och det ska finnas en beskrivning av hur produkten ska lagras, hanteras och bortforslas på ett säkert sätt.

piktogram

säkerhetsdatablad
säkerhetsdatablad

 

Troels Hansen tog vid på ämnet hållbarhet och lotsade oss igenom en fördjupning av vad lagkraven innebär, samt vad som just nu pågår på marknaden kring klimatdeklarationer. Vi fick höra om Boverket som fått i uppdrag av regeringen att utreda hur klimatdeklarationer kan öka hållbarheten på byggnader och vad handeln och leverantörer behöver göra för att tillmötesgå lagkraven.
Boverket är redan i nästa fas för att ytterligare utöka klimatdeklarationer med bland annat gränsvärden och annan redovisning av klimatinformation.

 

 

30 000 GTIN kopplat till klimatdeklarationer

I slutet av året skickade vi ut en undersökning till våra leverantörer där vi bland annat frågade hur de för tillfället jobbar med klimatinformationer på sina produkter genom så kallade EPDér (Environmental Product Declaration). Undersökningen visade att klimatdeklarationer är ett hett ämne som många jobbar med eller anser att de aktivt kommer att arbeta med. Artiklar kopplade till EPDér i Finfodatabasen har också visat en markant tillväxt. Under ca 6 månader har vi gått från nära 6000 till över 30 000 artiklar kopplade till en klimatdeklaration.

Undersökning EPD

Finfo Klimat

Behovet av dokumenterad klimatpåverkan på produkter växer stadigt. Marknaden måste kunna sortera produkter efter klimatpåverkan och göra informationen tillgänglig för att kunna redovisa klimatdata. Lösningen för detta är att kunna rapportera klimatpåverkansvärdet kopplat till GTIN-nummer.

Finfo har tagit fram en tjänst för att kunna leverera vilket klimatpåverkansvärde en produkt har. I tjänsten har vi tagit in BoverketsFinfo Klimat klimatdatabas med generisk klimatpåverkansdata och kopplat den på varugruppsnivå i Finfodatabasen. Det gör att man kan se vilket generiskt klimatvärde en produkt har. Tillsammans med tillverkarens inrapporterade EPD som är kopplat till ett GTIN kan man se det verkliga miljöpåverkasvärdet.

 

 

Effektiv e-handel med MediaCentral och ETIM

Många handlare har idag en egen e-handelsplats för att sälja sitt material, antingen en öppen e-handel mot konsument, e-handel bakom inloggning eller endast mot B2B. Det är mycket att tänka på för att webbshoppen ska fungera enkelt och effektivt. Calle Grundkvist, CTO och Matias Bravo, Application specialist berättade hur Finfos tjänster MediaCentral och ETIM underlättar och effektiviserar arbetet med e-handel.

MediaCentral

MediaCentral är en kanal för marknadsmaterial för leverantörer som handeln kan hämta information ifrån. Istället för att hämta eller lämna marknadsinformation manuellt är MediaCentral en plattform där allt samlas. Finfo kvalitetssäkrar informationen så rätt material är kopplad till rätt artikel. MediaCentral sparar mycket tid och kostnader för en e-handel.

Innehåll i MC:

I dagsläget är 243 leverantörer och 23 mottagare anslutna till tjänsten.

  • 230 000 bilder
  • 50 000 dokument
  • 500 000 artiklar varav 300 000 har tillhörande produkttexter

 

 

ETIM är en språkoberoende modell för produktklassificering och är samma över hela världen där den används (ETIM- European Technical Information Model). Modellen används av både tillverkare och grossister inom el, VVS och bygg. Med ETIM får hela branschen en enhetlig struktur förETIM egenskapsinformation och det blir möjligt att söka och jämföra produkter utefter deras egenskaper. För en e-handel kan ETIM användas för att filtrera, söka och jämföra egenskaper och visa upp specifikationer för en produkt.

 

Årets Finfoleverantör

Traditionsenligt väljer vi ut tre nominerade leverantörer som presterat högt under det gångna året till chansen att bli Årets Finfoleverantör.

 

Nominerade 2022

Nominerade

Vinnarens motivering:

Årets Finfoleverantör har under flera år arbetat engagerat med sin Vilmainformation och haft en hög ambitionsnivå för datan i MediaCentral. Bolaget har uppnått en hög grad av berikning med ETIMegenskaper och har aktivt deltagit i utvecklingen av ETIMstandarden inom sitt produktområde.

Ljungberg Fritzoe

Ett stort grattis Bojan, Hanna, Roger (och Helen) på Ljungberg Fritzoe som tog emot diplom, statyett, blommor och gåvokort för sitt gedigna arbete.

 

 

Finfodagen spelades in i sin helhet och går att se via vår youtubekanal.