Finfodagen 2021

Finfodagen 2021

Publicerad den 21.04.2021, 14:18

Finfodagen är vårt årliga evenemang för att samla vår bransch, förmedla nya kunskaper och utbyta erfarenheter. Vanligtvis gör vi detta genom att bjuda in till en stor eventlokal där vi kan träffa våra kunder och partners.

Men som alla vet har det senaste året inte varit likt något annat och vi genomförde därför Finfodagen för första gången digitalt. En lösning som fungerade bra i dessa tider även fast vi hoppas kunna konferera som vanligt i framtiden. För den som missade finns Finfodagen att se i sin helhet.

 

Nytt hos Finfo

Finfos VD, Troels Hansen tog plats framför kameran och berättade om arbetet som Finfo gör för att erbjuda marknaden artikelinformation av högsta kvalitet.

Finfo tillsammans med Byggmaterialhandlarna har tagit fram en ny Vilmaversion- Release 2.6. VästsvenskByggskruv och Knauf har hittills deklarerat och är godkända för nivån.

Beijer, Kesko och Woody är igång med ETIM Produktegenskaper. Det möjliggör för handeln att använda ETIM-data för att göra produkterna sökbara efter deras egenskaper,- såsom längd, bredd och vikt men även exempelvis batterikapacitet, sågbladsdiameter och skärdjup osv. ETIM- modellen fungerar som en standard för egenskapsdefinitioner och är lika i alla länder där den tillämpas.

Finfo Miljö har mer eller mindre blivit en branschlösning där 6 kedjor har anslutit till tjänsten. Finfo matchar miljöbedömningssystemens databaser mot informationen i Finfos databas. På så vis distribueras miljödatan i Finfos kanaler. Det är nu även möjligt för kunder till SundaHus att få bedömningar genom Finfo Miljö. Därigenom kan Finfo distribuera miljöinformation från Byggvarubedömningen, Basta, Svanen, eBVD och nu även SundaHus.

Miljöbedömningssystem i Finfo Miljö

Tjänsten MediaCentral har under året genomgått ett plattformsbyte till enMediaCentral plattform med ett modernare gränssnitt och förbättrad funktionalitet för leverantörer. Den nya plattformen har möjliggjort två nya tjänster. MediaCentral PRO som ger möjlighet att berika sin information utöver standardlösningen och MediaCentral PIM som ger användaren ett eget PIM-system med möjlighet att lagra dokument och bilder för eget bruk.

En ny kommande tjänst som är under utveckling är Finfo Hållbarhetsdata. Syftet är att kunna erbjuda digital hållbarhetsdata som möjliggör en automatiserad hantering hos mottagaren. Genom att extrahera information från säkerhetsdatablad görs märkningsinformation och kemiskt innehåll tillgängligt som strukturerad data och kan t.ex identifiera och flagga kandidatämnen och hormonstörande ämnen.

 

Vad händer på vår marknad?

Tydliga trender under det senaste året

  • E-handeln ökar kraftigt
    Både stora aktörer som jobbat länge med e-handel och små aktörer som just kommit igång upplever en stor ökning av kundordrar. Korrekt artikelinformation från grunden underlättar arbetet med e-handeln.
  • Klimatdeklaration för byggnader
    From januari 2022 ska alla som bygger en ny byggnad utarbeta en klimatdeklaration. Boverket har fått i uppdrag att ta fram en klimatdatabas med generisk klimatinformation som nu är i pilot. Databasen bygger på en reviderad variant av BK04. Finfo tittar på att mappa den mot Finfodatabasen.
  • Obrutet informationsflöde i bygg
    Flera aktörer, såsom plattformsleverantörer, BIM-verktyg och entreprenörer har lagt ner mycket arbete på att komma närmare ett obrutet informationsflöde och många initiativ gebomförs i form av rapporter och pilotprojekt. Finfo är med och erbjuder data för att testa olika lösningar och komma vidare i arbetet.

 

Finfodagens key note- Amer Mohammed

Amer Mohammed, med bakgrund från Stena Line och nu digitaliseringschefAmer Mohammed på Coop gav oss exempel på hur plattformar förändrar traditionella branscher genom att fokusera på en förbättrad kundupplevelse. Amer berättade hur han och hans digitala team på Coop har tittat på hur människor lever och vilka problem de till vardags brottas med. Genom att ta bort steg i en köpprocess och samla data på ett ställe kommer företaget kunna öka sina försäljningsandelar och samtidigt behålla värdefulla kunder.

Kundupplevelsen är allt. Teknik är sekundärt.
– Amer Mohammed

 

Årets Finfoleverantör

Som alltid på Finfodagen korar vi Årets Finfoleverantör. Vinnaren har enligt juryns motivering lyckats bäst under året samt visat på framsteg i sitt arbete med artikelinformation.

Nominerade 2021:

Nominerade till årets Finfoleverantör

Årets vinnare blev Thomée Gruppen med motiveringen:

Thomee Gruppen AB har alltid varit en aktiv leverantör som visat stort engagemang för att mötaThomée Gruppen AB är årets Finfoleverantör sina kunders behov av masterdata. Kontinuitet och kunskap hos ansvarig personal och automatiserad överföring av masterdata, har bidragit till att artikelinformationen alltid är av hög kvalitet och aktuell.

Ett stort grattis önskar vi Årets Finfoleverantör 2021- Thomée Gruppen AB!

 

Det känns som vi vunnit SM i ordning och reda
– Thomée Gruppen, Christian Ahlander och Ulf Olsson

Christian Ahlander, Produkt- och marknadscontroller på Thomée Gruppen berättar om arbetet med artikelinformation och vinsten av Årets Finfoleverantör 2021 i ett filmklipp.

Essve, som var årets Finfoleverantör 2020 berättade även för oss genom Lena Åslund, kundservicechef hur de jobbar med artikelinformation och varför god kvalitet och struktur är så viktigt.

Har ni frågor eller vill veta mer om oss på Finfo och hur vi kan hjälpa er bli framgångsrika i ert arbete med artikelinformation?
Kontakta oss och vi hjälper er.