Finfos kundundersökning 2020

Finfos kundundersökning 2020

Publicerad den 25.02.2021, 14:41

Finfo strävar alltid efter att möta våra kunders önskemål och tar årligen tempen på vår marknad.
Vår kundundersökning hjälper oss att utvecklas men är även ett sätt att ge våra kunder möjlighet att påverka Finfos utveckling. Resultatet av undersökningen 2020 visade på flera intressanta aspekter.

 

Kundsupporten

Kundnöjdhet har ett centralt värde för Finfo och något vi ständigt arbetar med. Vår kundsupport har fått ett mycket fint omdöme och kommentarer som värmer. Det är särskilt roligt att se utvecklingen då kundnöjdheten ökat för fjärde året i rad.

 

Maria Håkansson, kundsupportsansvarig hos Finfo säger så här:

Det är jätteroligt att vi fått ett så fint betyg av våra kunder. Vi har lagt ner mycket tid och arbete på att vara där vi är idag. Vårt mål är att ingen ska behöva vänta på att få den hjälp de behöver. Det är givetvis en utmaning ibland men jag tycker vi har lyckats riktigt bra.

 

Kundsupport nöjdhet

 

Ökad betydelse av god artikelkvalitet

Majoriteten upplever att artikelinformation fått en starkt ökad betydelse i sin organisation jämfört med tidigare år. Ökningen kan härledas dels till att kunderna ställer högre krav men många anser även att god artikelinformation blivit en konkurrensparameter i kampen om ökade marknadsandelar.

 

Kan ett externt verktyg användas för att avlasta våra leverantörers arbete?

De ökade kraven på artikelinformation gör att manuell hantering inte är hållbart i längden.  Utvecklingen gör också att det ofta krävs större kunskaps hos leverantörerna. Vi kollade därav intresset att låta Finfo eller annan extern partner assistera leverantören att ta fram Vilmafilen. En sådan tjänst skulle ge leverantören en klar avlastning i arbetet med artikelinformationen.

Resultatet visar att få har möjlighet att exportera en Vilmafil direkt från sina egna system.

  • Majoriteten exporterar ut data från sitt affärssystem men måste bearbeta den vidare i Excel eller ett externt mellansystem.
  • 41 % skapar sin Vilmafil helt och hållet i Excel utan att hämta data från andra system

En stor grupp leverantörer har visat intresse för att kunna outsoursa arbetet med Vilmafilen. Finfo kommer ha dessa möjligheter i bakhuvudet när vi utvecklar kommande tjänster.

 

Utvecklingsområden

Resultatet av undersökningen visar att våra kunder uppfattar Finfo som en leverantör av kvalitativa tjänster och lösningar. Men liksom alla företag har vi områden vi behöver utveckla.  Några exempel som vår undersökning visat och vi tagit till oss:

  • Öka antalet utbildningar online i form av korta kurser och vidareutbildningar
  • Fler guider och manualer som förklarar delmoment för bland annat MediaCentral
  • Utökad funktionalitet i portalen

 

Ett stort tack till alla som deltagit i vår undersökning. Vi uppskattar det verkligen.
Har du frågor eller vill veta mer om vår undersökning är du alltid välkommen att kontakta oss.