Informationsdag med branschrådet Vilma och Finfo

Informationsdag med branschrådet Vilma och Finfo

Publicerad den 07.05.2015, 07:36

Tisdagen den 5 maj höll branschrådet Vilma och Finfo en gemensam informationsdag där representanter från leverantörer och handeln deltog.

På förmiddagen beskrev Christer Green vad Vilma nivå 2 innebär.

Han belyste utvecklingen som skett inom Vilma sedan starten 2006. Från att man från början bara använt en enhet i kommunikationen mellan handeln och deras leverantörer till att, som idag fokusera på flera förpackningsenheter är man nu på väg mot att istället använda GTIN genom hela flödet från order till leverans.

På eftermiddagen berättade Pär Wiklund om några av Finfos tjänster.

Media Central – ett verktyg där leverantörer på ett enkelt sätt kan lagra försäljningsrelaterad artikelproduktinformation kopplat till artiklarna som finns hos Finfo. Media Central ger kunderna möjlighet att med hjälp av bilder, texter och dokument från leverantörerna skapa t.ex. egna hemsidor och reklamblad.

Finfo Avtal – Kundunika priser på flera nivåer. En tjänst som används för att möjliggöra olika priser på samma artikel beroende på t.ex. differentierade priser i olika delar av landet.

Finfo Resurs – Finfo tillhandahåller ett tillägg i sin distribution för artikelinformation där artikel om möjligt kopplas mot Consultecs resurskontokod. Resurskontokoden används för kalkylering i t.ex. Consultecs programvara Bidcon.

Miljömärkning – Kraven på information om varors miljömärkning har ökat och leverantörerna vill kunna visa vilka produkter som uppnår dagens miljökrav. Inom kort kommer det att bli möjligt att skicka in den informationen via filerna till Finfo.

Vi tackar våra kunder för visat intresse och engagemang!

vilma-knapp                             finfo-knapp